20190620-01-Folder-Hij begint weer

Geplaatst op door

Hij begint weer!
Psychische en gedragsstoornissen bij personen met een lichte tot matige verstandelijke beperking

Inhoud van de vorming

Situering

Gedrags- en psychiatrische stoornissen komen significant meer voor bij personen met een verstandelijke beperking. Het is voor begeleiders binnen het VAPH of de GGZ dikwijls een moeilijke zoektocht in het omgaan met deze problemen. Automutilatie, agressie, ‘fugue gedrag’, … symptomen die dikwijls moeilijk te hanteren zijn en vragen naar meer kader.
De laatste periode zien we twee tendensen die met bovenstaand thema samenhangen en die binnen de media ook nogal wat aandacht krijgen. Enerzijds het toepassen van ‘vrijheidsbeperkende maatregelen’ en anderzijds ‘de jongeren’.

Inhoud

Hulpverleners kunnen kennismaken met de meest voorkomende gedrags- en psychiatrische stoornissen bij personen met een verstandelijke beperking. Dit bij de doelgroep volwassenen. We zullen dieper ingaan op het ontstaan en handvatten tot handelen meegeven. In het tweede deel zullen we extra aandacht besteden aan de problematiek bij jongeren in de transitieleeftijd (16 tot 25 jaar) met een verstandelijke beperking en aan de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen.

Methodiek

Er wordt een algemeen kader geschetst en aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt interactie gestimuleerd.

Doelgroep

De vorming richt zich naar medewerkers binnen het VAPH en de geestelijke gezondheidszorg die in hun werk te maken krijgen met psychiatrische stoornissen of gedragsproblemen. De vorming richt zich in hoofdzaak naar basiswerkers. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Goedele Hoefnagels is ortho-agoog en werkt als zorginhoudelijk coördinator van De Knoop in PC Multiversum – campus Amedeus te Mortsel. Zij is tevens medewerkster van het outreachteam dubbeldiagnose.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op donderdag 20 juni 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur per post verzonden worden, die binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald dient te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming dient te worden geannuleerd, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding – van welke aard ook – eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.net