20190612-02-Folder-Effectieve communicatie door middel van uw breinlagen

Geplaatst op door

Effectieve communicatie door middel van uw breinlagen

Inhoud van de vorming

Situering

Communicatie is de sleutel om de ander te begrijpen en om begrepen te worden. Effectief en integer communiceren kan vaak van doorslaggevend belang zijn bij de behandeling van patiënten, het begeleiden in zorginstellingen en het onderwijs en het werken in teams. Ook in commerciële organisaties is dit van essentieel belang.

Aan de hand van veel voorbeelden maken we de onderliggende structuur inzichtelijk. Effectief communiceren hangt samen met het effectief gebruik van de verschillende lagen van uw brein. U krijgt de handvatten om de verschillende breinlagen te herkennen bij uzelf en de ander en om daar effectief gebruik van te maken.

Inhoud en methodiek

  • Wat zijn de verschillende breinlagen? Hoe herken je bij jezelf en de ander welke breinlaag de lead heeft?
  • Wat betekenen de breinlagen voor de verschillende onderlinge verhoudingen?
  • Welke 3 niveaus van communicatie zijn er?
  • Hoe kunt u met deze kennis bewust, integer en effectief communiceren?

Het vierde onderdeel gaat voornamelijk over de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Zij kunnen voorbeelden aandragen zodat ieder de toepassingen in zijn of haar werkveld leert hanteren. Persoonlijke communicatie, communicatie met uzelf (zelfreflectie), feedback en professionele communicatie kunnen aan bod komen.

Doelgroep

Alle geïnteresseerden. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgevers

Erik van Landewijk en Anjo Dimmers hebben een jarenlange ervaring in het ontwikkelen en geven van trainingen op het gebied van “Brein en Visie” aan CEO’s en hun organisaties. Zij werken vanuit neuroscience. Van Landewijk TCC is in 2008 opgericht en heeft als visie mensen en organisaties tot volledige bloei te brengen.

Het is een door het CRKBO erkend opleidingsinstituut.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op woensdag 12 juni 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.net