20190612-01-Folder-Uitgeblust of opgebrand

Geplaatst op door

Uitgeblust of opgebrand?! Over veerkracht en geestelijke groei voor zorgverleners

Inhoud van de vorming

Situering

Als zorgverlener voel je je vaak verantwoordelijk en erg betrokken bij de ander. Je laat de ander (collega’s, zorgvragers,…) niet graag in de steek. Ook moet je je steeds aanpassen aan nieuwe vragen en noden, en kom je je eigen grenzen tegen. Nogal wat zorgverleners geraken daardoor opgebrand of uitgeblust.

Veerkracht is de kracht om rechtop te blijven of in je eigen kracht te staan ook in moeilijke omstandigheden of belastende situaties. Je kan zo in je balans of evenwicht blijven of deze sneller weer herstellen.

Veerkracht vind je in je persoon, je omgang met emoties en gevoelens , in je waarden en je zingeving of levensovertuiging.

Inhoud

De sessie  is gericht op de versterking van je (innerlijke) kracht, je waarden en je zingeving.

We staan o.m. stil bij de volgende vragen:

  • Wat zijn de oorzaken van burn-out?

  • Hoe je grenzen (h)erkennen en bewaken?

  • Hoe vind je veerkracht in je persoon, je omgang met emoties en gevoelens , in je waarden en je zingeving of levensovertuiging?

  • Hoe kan je de balans houden tussen jezelf, je werk, je gehele leven?

Methodiek

We werken met concrete situaties en vragen van de deelnemers. Er is afwisseling van situatieanalyse, groepsinteractie, individuele en sub-groepsopdrachten. Korte inzichtelijke inbrengen vullen de ervaring aan om zo tot een inhoudelijke samenvatting te komen. Er is ook ruimte voor eenvoudige (meditatieve en ervaringsgerichte) oefeningen.

Doelgroep

Alle medewerkers uit de (geestelijke) gezondheidszorg, welzijnswerk, therapeutische centra ,… De sessie is niet uitsluitend gericht op psychotherapeuten. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Paul Fivez is master psychologie en freelance psychotherapeut – coach en trainer. Hij volgde ook een meerjarige opleiding in de pastorale psychologie en psychotherapie bij Prof. Y. Saint Arnaud (Université Saint Paul Ottawa). Verder is hij 30 jaar actief in vorming, opleiding en coaching in organisaties in de non-profitsector, onder meer als freelance educatief medewerker van Vormingscentrum Guislain.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op woensdag 12 juni 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.net