20190606-01-Folder-Workshop De nieuwe mantelzorger

Geplaatst op door

Workshop ‘De nieuwe mantelzorger’: andere rol – andere benadering

Inhoud van de vorming

Situering

In het kader van de “vermaatschappelijking van de zorg”, zal de samenwerking en de communicatie tussen professionele zorgverstrekkers en mantelzorgers alsmaar belangrijker worden. Daarnaast is klantgerichtheid in de zorg ook een steeds belangrijker thema. Naast de cliënt wordt ook de mantelzorger meer en meer gezien als een “klant” die transparante zorg verlangt en die ook zelf keuzes maakt tussen zorgaanbieders.
De visie “de cliënt centraal – de mantelzorger functioneel (soms vanzelfsprekend)” wordt vandaag de dag herbekeken en de eigen noden, behoeften en verwachtingen van mantelzorgers van zorg-en dienstverlening komen centraler te staan. Verder blijkt dat mantelzorgers verschillende (veranderlijke) rollen opnemen die elk gepaard gaan met andere noden en behoeften m.b.t. de zorg en vooral m.b.t. de samenwerking en communicatie met de professionele zorgverstrekker.

Inhoud

Als professioneel, en dus ook als zorginstelling, sta je meer en meer voor de uitdaging om aan de ene kant rekening te houden met de zorgbehoevende cliënt/bewoner en langs de andere kant de mantelzorger. Tijdens deze sensibilisatiesessie wordt de visie “de cliënt centraal – de mantelzorger functioneel (soms vanzelfsprekend)” verruimd en komt het eigen perspectief, de eigen noden, behoeften en verwachtingen van mantelzorgers centraler te staan. Daarbij blijkt dat mantelzorgers verschillende (veranderlijke) rollen opnemen. Sommigen zullen zich opstellen vanuit de rol van zorgvrager, anderen vanuit de rol van expert, collega of coördinator. Elke rol gaat gepaard met andere noden en behoeften met betrekking tot de zorg en vooral met betrekking tot de samenwerking en communicatie met de professionele zorgverstrekker. Verder bevinden heel wat mantelzorgers zich in de “sandwichgeneratie”: de generatie die letterlijk vast zit tussen de zorg voor een oudere en een jongere generatie, en die daarbij ook nog gaat werken. Dit alles probeert men in balans te houden met het eigen gezin en de eigen levenskwaliteit. Hoe kan je deze (veeleisende?) mantelzorger actief betrekken, om samen goede zorg te verlenen?
Tijdens deze workshop ligt de focus op de samenwerking en de communicatie tussen professionele zorgverstrekkers en mantelzorgers in de dagdagelijkse praktijk. We gaan na hoe we deze samenwerking vorm kunnen geven en kunnen vergemakkelijken, rekening houdend met de verschillende rollen en behoeften die mantelzorgers hebben. We gaan na hoe we de belangen kunnen verhelderen binnen elk van die rollen en hoe we mantelzorgers vanuit elke rol weer anders kunnen benaderen.

Methodiek

Wat komt aan bod:

  • Mantelzorg in beeld – (klantgerichte) visie op mantelzorg

  • Verschillende rollen van de mantelzorgers, hun noden en behoeften van de zorg

  • Interventies voor professionelen: Hoe afstemmen met de noden en behoeften van de mantelzorger, hoe hen “hetzelfde behandelen” door ze vanuit hun rol verschillend te benaderen?

Didactisch: Workshop – Thema’s worden aangereikt en interactief verder uitgewerkt – Ervaringsgerichte oefeningen – Reflectiemomenten (individueel – kleine groep) – Toepassen op cases – Implicaties naar de praktijk van de deelnemer

Doelgroep

Voor alle geïnteresseerden, leidinggevenden en hun medewerkers uit de sector (thuis) zorg die in contact komen met mantelzorgers. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Dr. Erna Claes is doctor in de psychologie, gespecialiseerd in de gezondheidspsychologie en gedragstherapie. Ze is al verschillende jaren werkzaam in de gezondheidszorg. Sinds 2004 doet ze dit ook als mede-zaakvoerder en expert trainer bij Fenrir Consult. Dit initiatief is gebaseerd op recente ontwikkelingen in het domein van de mantelzorg en wetenschappelijk onderzoek in dit kader alsook op mijn eigen praktijkervaring als hulpverlener in de zorgsector, infosessies en workshops als expert trainer voor mantelzorgers en professionelen in de (thuis)zorg.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op donderdag 6 juni 2019, van 13.00 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 12.30 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie en infomap inbegrepen)

Standaard: 75 euro per persoon
VVKP-leden: 65 euro per persoon

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur per post verzonden worden, die binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald dient te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.
De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming dient te worden geannuleerd, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding – van welke aard ook – eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.org