20190523-01-Folder-Muziek

Geplaatst op door

Muziek, een krachtig middel voor gedragsbeïnvloeding

Inhoud van de vorming

Situering

Van oudsher is bekend dat muziek invloed heeft op de stemmingen van mensen. Verschillende gelegenheden en gebeurtenissen kennen ieder hun eigen muziek en hun eigen ritmes. Ook geven mensen uitdrukking aan hun gevoel door middel van muziek.

De laatste 25 jaar krijgen we steeds meer inzicht in het effect van muziek op het brein. Het aantal toepassingsmogelijkheden groeit meer en meer.

In deze vorming krijgt u inzicht in het effect van muziek op het brein in verschillende omstandigheden. U gaat zien welke breindelen worden beïnvloed door welke muzieksoort. Ook krijgt u inzicht in de toepassingsmogelijkheden in uw dagelijkse praktijk. Dit wordt gecombineerd met de effecten van geur, kleur en tastzin. Het is dus een multisensorische aanpak met muziek in het centrum.

Inhoud en methodiek

  • Welke breinlagen zijn er?

  • Wat betekent dat voor het functioneren?

  • Welke muziek soorten zijn er en wat is hun invloed op stemmingen, emoties en cognitie?

  • Wat is de invloed op de breinlagen en hoe maak je daar effectief gebruik van?

  • Hoe zet men geur, kleur en tastzin in? Hoe gebruikt men deze routines en gewoontes?

Tijdens de cursus krijgt u veel muziek te horen. U krijgt kennis en inzicht die u in uw eigen werkveld kunt toepassen.

Doelgroep

Allen die beroepsmatig betrokken zijn bij opvoeding, onderwijs, coaching en therapeutische behandelingen. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgevers

Erik van Landewijk en Anjo Dimmers hebben een jarenlange ervaring in het ontwikkelen en geven van trainingen op het gebied van “Brein en Visie” aan CEO’s en hun organisaties. Zij werken vanuit neuroscience. Van Landewijk TCC is in 2008 opgericht en heeft als visie mensen en organisaties tot volledige bloei te brengen.

Het is een door het CRKBO erkend opleidingsinstituut.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op donderdag 23 mei 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.net