20190522-01-Folder-Luisteren naar psychospirituele noden bij ouderen

Geplaatst op door

Luisteren naar psychospirituele noden bij ouderen

Inhoud van de vorming

Situering

Ouderen komen (vaak onverwacht) in een heel nieuwe en kwetsbare levensfase. De oudere en zijn/haar omgeving komt in een vaak onbekende wereld terecht waar men de controle uit handen moet geven. Ze  hebben  tevens de moeilijkheid om bepaalde rollen die men vervulde, verder op te nemen. Er zijn meerdere verlieservaringen en  de onzekerheid en twijfel over de toekomst.

Men stelt zich de vraag naar de eigen identiteit en zingeving. Existentiële en spirituele vragen komen op de voorgrond.

Inhoud

  • Omgaan met het ouder worden als levensopgave

  • Welke psycho-spirituele vragen stellen ouderen zich?

  • Begeleiding vanuit een visie op de eenheid van de mens (lichaam/ziel/geest)

  • De oudere en zijn/haar spiritueel-existentiële vragen

  • Welke grondhouding neem je best aan in de begeleiding van ernstige (chronisch) zieke ouder?

  • Hoe breng je een gesprek op gang over zingeving en grenssituaties?

Methodiek

In deze sessie kijken we naar het gedrag van de zorgverlener in wisselwerking met dit van de oudere  en zijn/haar omgeving. Zo exploreren we diverse gedragingen en reacties die invloed kunnen hebben op de omgang  met het ouder worden..
We ontwikkelen ook een inzicht in een persoonlijke stijl om met diverse situaties om te gaan. Concrete ervaringen en theoretische inzichten wisselen elkaar af.
We werken met de concrete situaties en vragen van de deelnemers. Er is een afwisseling van situatieanalyse, groepsinteractie, individuele en sub-groepsopdrachten. Korte inzichtelijke aanvullingen vullen de ervaring aan om zo tot een inhoudelijke samenvatting te komen. We ronden af met enkele persoonlijke leerpunten.

Doelgroep

Begeleiders uit de social-profitsector: (geestelijke) gezondheidszorg, het welzijnswerk, ouderenzorg, algemene ziekenhuizen. Ook vrijwillige medewerkers zijn welkom. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Paul Fivez is master psychologie en freelance psychotherapeut – coach en trainer. Hij volgde ook een meerjarige opleiding in de pastorale psychologie en psychotherapie bij Prof. Y. Saint Arnaud (Université Saint Paul Ottawa). Verder is hij 30 jaar actief in vorming, opleiding en coaching in organisaties in de non-profitsector, onder meer als freelance educatief medewerker van Vormingscentrum Guislain.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op woensdag 22 mei 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.net