20190516-01-Folder-Zelfzorg in de zorgsector

Geplaatst op door

Zelfzorg in de zorgsector –
Als zorg een opgave wordt.

i.s.m.

Inhoud van de vorming

Inhoud van de vorming

Situering

Wie graag ‘zorg draagt’ voor anderen, krijgt vaak heel wat terug: een glimlach, dankbaarheid. Deze zijn een nieuwe stimulans om het nog beter te doen. In deze enthousiaste beweging, schuilt een (aanvankelijk onzichtbaar) gevaar. Je wil nog meer zorg aanbieden, ten nadele van je eigen behoeften. Je inzet wordt groter, je verwacht veel van jezelf. Op een bepaald moment heb je zo veel verwachtingen, dat ze onmogelijk ingevuld kunnen worden. Soms willen zorgbehoevenden andere hulp. Ontgoocheling, frustratie, stress overvallen je. Je wil het anders aanpakken, rustiger worden, maar dat lukt niet altijd, want stress is de slechtste raadgever bij veranderingen.

Inhoud

‘Zorgen voor’ wordt een opgave … Tijdens deze vorming verkennen we een aantal methodes om uit die cirkel te geraken. Die zijn er, heel veel zelfs … Het is aan jou om te kiezen welke methode best past.

  • Kennis over en ontwikkelen van stressbehendigheid

  • Beslissingen nemen en keuzebehendigheid, een basis om te veranderen

  • Alert zijn voor de eerste signalen van depressie of burn-out

  • We zoeken evenwicht tussen werk en gezin, familie, vrienden, … een inspirerend overzicht van je drukke bestaan.

Methodiek

Aangename interactieve vorming met vele voorbeelden. Ruimte voor vragen en voorbeelden van deelnemers.

Doelgroep

Voor alle geïnteresseerden, ieder die met zorg te maken heeft. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Hendrik Gaublomme is teamcoach, creatief the-rapeut, yogadocent en vormingswerker voor Zorg-Saam vzw
(www.zorgsaam.be of zorgsaam@zorgsaam.be).

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op donderdag 16 mei 2019, van 09.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye            | Stafmedewerker  |  09 216 35 77  |  ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir        | Stafmedewerker  |  09 216 35 89  |  vanessa.scheir@fracarita.net

Marc Keuleneer        | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.net