20190515-01-Folder-ASSwijzer

Geplaatst op door

ASSwijzer

Inhoud van de vorming

Situering

De ASSwijzer (zie ook www.asswijzer.nl) is een methodiek voor de ondersteuning van mensen met een autismespectrumstoornis (ASS). Een autismespectrumstoornis betekent: leven in chaos. Elke dag weer staat de persoon met ASS voor de uitdaging te overleven in deze chaos. Hulpverleners kunnen hierbij ondersteunen. Belangrijk is het bieden van structuur, overzicht en duidelijkheid. Voordat een hulpverlener hier concreet invulling aan kan geven, is het echter van groot belang te willen leren van de persoon met ASS en zijn omgeving, te weten welke unieke oplossingen zij gevonden hebben. De ASSwijzer is een methode die hiervoor handvatten geeft. De methode is wetenschappelijk onderzocht. Gebleken is dat gebruik van de ASSwijzer nieuwe inzichten geeft en andere oplossingen aandraagt.

 

Inhoud

Het betreft een workshop, dus we gaan samen aan de slag! Op basis van herkenbare situaties uit het dagelijks leven ervaren we hoe chaos voelt en zien we hoe verschillend andere cursisten omgaan met chaos. Wanneer je dat eenmaal ervaart en ziet, besef je ook dat standaard-oplossingen bij mensen met ASS (waar chaos een tweede natuur is) niet werkt. Begeleiding van mensen met ASS vraagt om maatwerk.

Leerdoelen:

  • Je krijgt een idee over hoe de ASSwijzer ontstaan is.

  • Je hoort voor wie de ASSwijzer bedoeld is.

  • Je leert wat de methode ASSwijzer inhoudt.

  • Je krijgt een idee wat er nodig is (en wie) om de ASSwijzer in te vullen.

  • Je leert de verschillende stappen die gezet moeten worden.

  • Je leert het beeld van de ASSwijzer ‘de overvolle emmer’ begrijpen.

  • Je begrijpt het doel om de emmer leger te maken.

  • Je leert waarin de methode verschilt van andere methodes.

Wat leer je niet:

Je leert niet hoe je de ASSwijzer precies moet toepassen. Dat vraagt meer tijd en meer oefening.

Methodiek

Tijdens de workshop wordt gewerkt met ervaringsoefeningen en met casuïstiek. Daarnaast wordt een korte uitleg gegeven over de methode.

Doelgroep

Voor iedereen die kinderen of volwassenen met een autismespectrumstoornis (ongeacht verstandelijk functioneren) begeleidt en ondersteunt. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Dr. Tineke van der Veer is GZ-psycholoog en orthopedagoog-generalist. Ze is werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In 1991 rondde ze haar studie orthopedagogiek af aan de universiteit van Groningen waar ze eind 2013 promoveerde op het onderzoek ‘Het effect van de ASSwijzer’. Samen met haar collega Irene Steenman geeft ze workshops en trainingen in de ASSwijzer. In haar dagelijks werk bij Stichting Philadelphia Zorg maakt ze regelmatig gebruik van de methode in de ondersteuning van mensen met ASS.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op woensdag 15 mei 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur per post verzonden worden, die binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald dient te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming dient te worden geannuleerd, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding – van welke aard ook – eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.net