20190509-01-Folder-Non-verbale communicatie

Geplaatst op door

De kracht van non-verbale communicatie

Inhoud van de vorming

Situering

Waarom slagen sommigen er schijnbaar veel gemakkelijker in om hun doel in een gesprek te bereiken en anderen te overtuigen? Hun ‘geheim’? Heel eenvoudig, zij weten bewust (of onbewust) datgene wat ze zeggen op de juiste manier te versterken door hun stem en lichaamstaal. Bovendien kunnen zij hun gesprekspartner beter ‘lezen’ en weten ze hoe de andere zal reageren. Tijdens deze workshop leer je wat de betekenis is van de non-verbale signalen die jij en je gesprekspartner ‘uitzenden’. Tijdens de oefeningen leer je het non-verbaal gedrag van de anderen te observeren en te analyseren. Tenslotte leer je hoe je door het toepassen van enkele eenvoudige principes je impact kan vergroten en zelfs je stemming en emoties positief kan beïnvloeden!

Inhoud

Non-verbale communicatie begrijpen

  • De elementen van non-verbale communicatie: territorium, lichaamstaal en intonatie.

  • Hoe onze hersenen ons onbewust non-verbaal gedrag sturen.

De non-verbale signalen van je gesprekspartner

  • Wat is de betekenis van de verschillende signalen?

  • Hoe kan je deze signalen juist interpreteren en misverstanden voorkomen?

Bewust worden van je eigen non-verbale communicatie

  • Hoe kom jij over tijdens een gesprek?

  • Hoe kan je bewust worden van je eigen lichaamstaal?

Bewust omgaan met non-verbale communicatie

  • Creëren van een positief kader: ‘rapport’ maken met je gesprekspartner.

  • Lichaamstaal en positief beïnvloeden van je eigen gevoelens en stemming.

Methodiek

Tijdens deze workshop gaan we zoveel mogelijk oefenen zodat je de drie stappen onder de knie krijgt om je de principes van non-verbale communicatie eigen te maken.

Doelgroep

Iedereen die zijn vaardigheden op vlak van non-verbale communicatie wil verbeteren om zowel in professionele als privésituaties het contact met zijn gesprekspartner te verbeteren en zo tot overeenstemming te komen. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Louis Rector is arbeidssocioloog en heeft leidinggevende functies uitgeoefend bij Uitgeverij Corelio, TNT Post Group en People Start. Sinds 2004 animeert hij workshops en opleidingen waar het toepassen van communicatieve vaardigheden centraal staat.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op donderdag 9 mei 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur per post verzonden worden, die binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald dient te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming dient te worden geannuleerd, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding – van welke aard ook – eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.net