20190508-01-Folder-Time Management

Geplaatst op door

Time Management

Inhoud van de vorming

Situering

Continu deadlines najagen en in alle projecten willen meedraaien: hoe moe word je daarvan? Helpt het als je altijd loopt? Eerlijk? Je organisatie, je team en je thuisfront zijn ook gebaat bij een fitte, opgewekte collega en partner. En als je alles meer onder controle hebt, dan ben je ook een stuk productiever.

Time Management is Life Management. Controle nemen over je tijd is vooral een kwestie van een verandering van je gedrag en bovenal het veranderen van je ingesteldheid. Daarom is er geen volmaakt time management systeem dat voor iedereen van toepassing is, in tegendeel. Zowel de manier waarop we omgaan met onze tijd als hoe we ons werk organiseren zijn voor iedereen anders.

Time Management zorgt er voor dat we meer rust, meer ruimte in ons hoofd creëren. Daardoor kan je je tijd efficiënt beheren, bespaar je tijd én krijg je meer gedaan.

Inhoud

In deze interactieve komen volgende thema’s aan bod:

  • Je belangrijkste werkinstrument zijn je hersenen: hoe hou je ze fit en gezond?

  • Hoe ga ik om met mijn tijd? (je interne drijfveren)

  • Wat zijn mijn prioriteiten, waar wil ik mijn focus en energie leggen?

  • Wat zijn mijn belangrijkste tijdrovers?

  • Hoe organiseer ik flow, zodat ik tijd vrij heb voor ‘piraten tijd’?

  • Hoe maak ik een planning die ik ook werkelijk kan naleven?

  • Met welke kleine veranderingen kan ik tijd en energie winnen?

Methodiek

In deze opleiding staat interactiviteit centraal: we werken met vragenlijsten, praktische oefeningen, voorbeelden uit de praktijk en uitwisseling van ervaringen en oplossingen. Op basis van de ervaringen en cases van de deelnemers gaan we samen op zoek naar oplossingen en krijg je advies en tips. Op basis hiervan maak je een persoonlijk ontwikkelplan.

Doelgroep

Alle medewerkers die grotendeels zelf hun activiteiten kunnen plannen en organiseren en die dit willen optimaliseren. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Louis Rector is arbeidssocioloog en heeft leidinggevende functies uitgeoefend bij Uitgeverij Corelio, TNT Post Group en People Start. Sinds 2004 animeert hij workshops en opleidingen waar persoonlijke vaardigheden en ontwikkeling centraal staan.

 

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op woensdag 8 mei 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.net