20190506-01-Folder-Het innerlijke verhaal tastbaar maken

Geplaatst op door

Het innerlijke verhaal tastbaar maken. Therapeutisch werken met beeldend materiaal

i.s.m. 

Inhoud van de vorming

Situering

Het medium beeldend in de creatieve therapie is een bijna non-verbale therapievorm. Bij beeldende therapie staat het doen en ervaren centraal en niet het praten. In het rijke beeldpalet van kleur, lijn en vorm … kan de cliënt of patiënt een helend proces aangaan.
Beeldende therapie spoort aan tot een creativiteit die toegankelijk is voor iedereen. Mensen zijn van nature creatieve wezens: we hebben een spontaan vermogen om ons dingen voor te stellen en dingen te scheppen, te vernieuwen, te creëren. Vertrekkende van het thema of de hulpvraag van de cliënt en de bijhorende indicatiestelling ontrolt zich een proces dat niet op voorhand vastligt, maar onderweg steeds aangepast en bijgesteld wordt vanuit een zorgvuldige en deskundige alertheid van de therapeut. Creatieve therapie is maatwerk.

Inhoud

Tijdens deze vorming komen de deelnemers in contact met verschillende materialen die therapeutisch ingezet kunnen worden. Door de omgang met de materialen en gereedschappen kan het eigen gedrag en de daarmee samenhangende belevingswereld concreet ervaren worden.

Methodiek

Aan de hand van de materiaalexploratie en voorbeelden uit de praktijk wordt de interactie gestimuleerd. De ervaringsoefeningen kan men toepassen in de concrete werksituatie.

Doelgroep

Alle geïnteresseerden. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Inge Casteleyn is creatief therapeut, beeldende therapie en aandachts-therapie. Ze werkt met volwassenen en kinderen in haar eigen praktijk creatieve therapie.
Daarnaast is ze lesgeefster plastische kunsten, beeldend kunstenaar en oprichtster van Pamoya, een creatief atelier voor kinderen en volwassenen. Ze is medewerker van Balans vzw Gent (www.balansvzw.be).

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op maandag 6 mei 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur per post verzonden worden, die binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald dient te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming dient te worden geannuleerd, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding – van welke aard ook – eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.net