20190430-01-Folder-Introductie in het contextueel handelen

Geplaatst op door

Introductie in het contextueel handelen: meerzijdige partijdigheid

 

i.s.m. 

Inhoud van de vorming

Situering

Het contextueel denken geeft al jaren richting aan het handelen van vele hulpverleners en therapeuten in het werkveld. Ondertussen zijn tal van de contextuele begrippen algemeen goed geworden. Loyaliteit, parentificatie, genogram, balans van geven en nemen, zijn hier voorbeelden van. Ze behoren ondertussen tot het algemeen hulpverleningsjargon. Een ander begrip dat de grenzen van het contextueel denken ver overschreden heeft, is meerzijdige partijdigheid. In deze vorming maken we kennis met het contextueel denken door ons te verdiepen in dit basisbegrip en zoeken we uit hoe meerzijdige partijdigheid werkt in de praktijk.

Inhoud

We staan stil bij wat meerzijdige partijdigheid inhoudt en hoe het richting geeft aan hulpverlenend handelen. We onderzoeken het onderliggende mensbeeld en zoeken naar implementatie ervan in de praktijk van de deelnemers. Daarnaast staan we stil bij de moeilijkheid van meerzijdige partijdigheid. Immers, is meerzijdige partijdigheid altijd mogelijk? Wat met situaties als misbruik, verwaarlozing en geweld? Is meerzijdige partijdigheid dan nog wel haalbaar? Om mensen en families in zo’n klimaat in beweging te krijgen, is het wel degelijk onmisbaar. Maar hoe kan je de inzet blijven zien van een moeder die haar kind keer op keer verwerpt? Hoe kan je je verbinden met de lasten en pijn van een man die zijn vrouw slaat?
Deze vorming geeft concrete handvatten die de hulpverlener in dergelijke moeilijke situaties kan helpen om zijn meerzijdige partijdigheid te bewaken.

Methodiek

De vorming wordt opgebouwd vanuit praktijkverhalen die tot doelstelling hebben om het begrip meerzijdige partijdigheid tot leven te brengen. Theoretische inzichten en praktijk raken verweven zodat het een concreet en coherent geheel vormt. De deelnemers krijgen voldoende praktische handvatten mee om met de inhoud van de dag aan de slag te kunnen in hun werkveld.

Doelgroep

Voor alle geïnteresseerden. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Yvette De smet is maatschappelijk werker met opleidingen relatie- en gezinstherapie, schuldbemiddeling en Masterclass Contextuele Therapie (Hogeschool Amsterdam). Freelance medewerker VVSG. Supervisor in Balans bij de opleiding Contextuele Counseling. Zelfstandige praktijk. Lid van Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeem-counseling (BVRGS). Auteur van “Het kind van de rekening” (Uitg. Politeia). Ze is medewerker van Balans vzw Gent (www.balansvzw.be).

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op dinsdag 30 april 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.net