20190426-02-Folder-Maaltijdgebeuren in het WZC

Geplaatst op door

Maaltijdgebeuren in het WZC

i.s.m.

Inhoud van de vorming

Situering

Het maaltijdgebeuren in het WZC is niet altijd een evidentie. Het algemene maaltijdgebeuren vraagt al de nodige aandacht en zorg en vaak komen er nog andere problematieken bovenop.

Inhoud

In deze vorming starten we vanuit het algemene maaltijdgebeuren in het WZC:
Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten? Welke tips kunnen ons helpen? We besteden hierbij bijzondere aandacht aan dysfagie.
In het tweede deel van de vorming focussen we op het maaltijdgebeuren bij personen met een dementie. Voor hen kan het maaltijdgebeuren een probleemsituatie worden, zowel voor de persoon zelf als voor de mantelzorger en de hulpverleners. Gedrags- en/of slikproblemen kunnen het maaltijdgebeuren negatief beïnvloeden en zelfs tot een gevaarlijke, levensbedreigende situatie maken. Zich verslikken kan immers een longontsteking veroorzaken.
Het doel van deze voordracht is praktische informatie te geven om van de maaltijden een gebeuren te maken waarbij zoveel mogelijk levenskwaliteit behouden blijft en dit met voldoende calorie-inname, op een zo veilig en aangenaam mogelijke manier. Er worden concrete tips gegeven. De noodzaak van een goede mondhygiëne wordt eveneens besproken.

Methodiek

Praktische informatie en concrete tips worden aangereikt op een interactieve manier.

Doelgroep

Medewerkers van WZC’s. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Mie Baert is verpleegkundige, burn-out- en loopbaancoach en vormingswerker voor Zorg-Saam vzw.
www.zorgsaam.be of zorgsaam@zorgsaam.be

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op vrijdag 26 april 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur per post verzonden worden, die binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald dient te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming dient te worden geannuleerd, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding – van welke aard ook – eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.net