20190425-01-Folder-Druggerelateerde pathologieën bij jongeren

Geplaatst op door

Druggerelateerde pathologiëen bij jongeren

Inhoud van de vorming

Situering

Legaal en illegaal druggebruik zijn, volgens de laatste populatiestudies in België en in Nederland, gedaald bij scholieren. Bij probleemjongeren is problematisch gebruik echter in opmars. Een op de tien jongeren raakt in moeilijkheden en verliest zich in misbruik en afhankelijkheid. Als kinderen op zeer jonge leeftijd in contact komen met drugs loopt dit cijfer op tot één op zes. Het is interessant om na te gaan hoe deze jongeren verschillen van jongeren die hun gebruik stoppen of onder controle houden. Cannabis is sinds jaren de meest populaire illegale drug bij jongeren. Ambulante en residentiële hulpverlening krijgt in toenemende mate te maken met jongeren met een stoornis in cannabisgebruik. Klinische studies en epidemiologisch onderzoek tonen aan dat drugproblemen bij jongeren vaak samengaan met andere kinderpsychiatrische stoornissen, we spreken dan van comorbiditeit. De vorming geeft ruime aandacht aan het assessment en de behandeling van deze jongeren.

Inhoud

We kijken naar het effect van cannabisgebruik op de ontwikkeling van de adolescent en gaan na wat een adolescent kwetsbaar maakt voor druggebruik. Biologische, psychologische en sociale factoren spelen een rol bij de overgang van experimenteren naar afhankelijkheid. Het samenspel van risicofactoren en protectieve factoren zal bepalend zijn voor het verloop van dit proces. Kinderpsychiatrische stoornissen vormen een belangrijk risico voor gebruik. We analyseren hoe problematisch druggebruik en kinderpsychiatrische stoornissen op elkaar inspelen. De uitdagingen die gepaard gaan met het assessment en het therapeutisch proces van de afhankelijke jongere komen uitgebreid aan bod. We besluiten met een aantal aanbevelingen en kijken hierbij vooral naar preventie en vroegdetectie van druggebruik.

Methodiek

De hoofdlijnen van de lezing worden verduidelijkt aan de hand van een PowerPointpresentatie en worden verder toegelicht via casussen. Op ieder moment is er ruimte voor vragen en discussie. De deelnemers mogen zeker ook eigen casussen inbrengen.

Doelgroep

Niet alleen voor hulpverleners uit de drughulpverlening aan jongeren maar voor alle medewerkers uit de ambulante en residentiële zorgsector voor kinderen en jongeren.

Lesgever

Dr. Inez Vandenbussche is kinder- en jeugdpsy-chiater, was van 1980 tot 2015 hoofd van de Medisch Psychologische Kliniek van het UZ KU Leuven. Tussen 2000 en 2010 werkte ze tevens als diensthoofd van de K-dienst Pathways te Tienen met jongeren van 12 tot 18 jaar met een combinatie van een drugproblematiek en een jeugdpsychiatrische problematiek. Ze is systeemtherapeute, lid van de Belgische Vereniging van Opleiders Systeemtherapeuten en thans nog verbonden aan de UZ Leuven.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op donderdag 25 april 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.net