20190326-01-Folder-Intro methodiek focussen

Geplaatst op door

Introductie in de methodiek van het focussen

Inhoud van de vorming

Situering

Focussen is even stoppen met praten, denken en doen. Om zonder oordelen en op een open ontvankelijke manier de aandacht te richten op je (lijfelijk) aanvoelen van een situatie. Het is écht luisteren naar je (lijfelijk) gevoeld weten rond een situatie of een thema, zodat ruimte gegeven wordt aan iets dat eerst nog geen woorden heeft, waardoor het zich gaandeweg kan uitdrukken.
Psychosociale hulpverleners hebben meerdere goede redenen om zich te bekwamen in de methodiek van het focussen. Zij hebben hun werkmiddelen geïntegreerd in wie ze zijn als persoon, ze zijn hun eigen instrument. Net zoals de violist zijn viool koestert en met zorg behandelt, zo is het ook nodig dat zij zichzelf en zijn eigen binnenwereld met zorg behandelen. Regelmatig focussen is een goede vorm van zelfzorg. Een geoefend focusser zal bovendien makkelijker en accurater de zo cruciale empathische afstemming op de belevingswereld van de cliënt kunnen waarmaken. En tenslotte is een grondige kennis van het focusingproces, gebaseerd op eigen ervaring en theoretische kennis, een voorwaarde om bij de cliënt een proces te faciliteren van stilstaan en contact maken met de innerlijke beleving.

Inhoud

In deze introductie maak je kennis met een aantal kernaspecten van de methodiek van het focussen:

1. Je leert het verschil kennen tussen

  • praten over iets versus rechtstreeks contact maken met het (lijfelijk) aanvoelen van iets

  • spreken vanuit wat je al weet en kent (het oude) versus spreken vanuit een fris ervaren in het hier en nu (het nieuwe)

2. Je zet een eerste stap in het leren verdragen en appreciëren van het niet-weten en het blijven stilstaan bij wat voelbaar maar nog niet helder is

3. Je leert iets over de ‘juiste afstand’ tot de beleving (niet te dicht en niet te ver) en hoe deze te realiseren

Methodiek

Ervaringsgerichte oefeningen worden telkens afgewisseld met korte theoretische input.

Doelgroep

De vorming richt zich tot psychosociale hulpverleners en andere geïnteresseerde zorgprofessionals. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Chris Van De Veire is klinisch psycholoog en cliëntgericht psychotherapeut. Zij is als foccustrainer, Focusing-oriënted Therapist en coördinator gecertificeerd door het Focusing Institute in New York. Zij was jarenlang als staflid, docent of supervisor verbonden aan diverse psychotherapieopleidingen in Vlaanderen. Zij heeft een zelfstandige psychotherapie-praktijk in Brugge en organiseert er Focusing-trainingen. Zij is als mentor verbonden aan de online-opleiding ‘Counseling in Existentieel Welzijn’ van de KU Leuven.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op dinsdag 26 maart 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur per post verzonden worden, die binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald dient te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming dient te worden geannuleerd, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding – van welke aard ook – eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.net