20190325-01-Folder-Meditaties en visualisaties

Geplaatst op door

Meditaties en visualisaties in de hulpverlening

i.s.m. 

 

Inhoud van de vorming

Situering

We verkennen de inzetbaarheid van meditaties en visualisaties tijdens begeleidingsprocessen van individuen en groepen. Beide werkvormen zijn waardevolle aanvullingen op het gesprek en worden de laatste jaren steeds meer ingezet in de hulpverlening.
Zowel meditaties als visualisaties kunnen leiden tot vertraging, los laten, tot rust komen, aanwezig zijn in het hier en nu, dichter bij zichzelf komen en nieuwe inzichten verkrijgen. Ze zijn bijgevolg breed inzetbaar binnen coaching en counseling bij actuele thema’s zoals persoonlijke groei, keuzes maken, zingeving, verhelderen van persoonlijke doelen, stresshantering en burn-out.

Inhoud

Samen ervaren we de kracht van meditaties (onder meer vanuit mindfulness, psychosynthese, mandalameditaties, …) en visualisaties met al onze zintuigen. We gaan na hoe we beide werkvormen kunnen inzetten in  de hulpverlening, waarom ze een meerwaarde binnen begeleidingen betekenen, welke de indicaties en tegenindicaties zijn bij uiteenlopende hulpvragen en doelgroepen. Naast bestaande visualisaties nemen we ook de kaders en vormvoorwaarden onder de loep om zelf  visualisaties uit te schrijven op maat van cliëntenthema’s.

Methodiek

  • Meditaties en visualisaties ervaren in groep

  • Begripsomschrijving en overzicht bestaande meditaties en visualisaties

  • Inzetten van verschillende soorten meditaties op maat van de cliënt

  • Vormvoorwaarden bij het creëren van visualisatieteksten op maat

  • Cursustekst

  • Interactie

  • Mogelijkheid casussen te bespreken

Doelgroep

Iedereen die interesse heeft nu of in de toekomst meditaties en visualisaties in te zetten tijdens begeleidingsprocessen, zoals coaches, counselors, therapeuten, (zorg)leerkrachten, begeleiders, opvoeders, pedagogen, psychologen. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Nadia Belsack is opleidingsverantwoorde-lijke Creatieve Werk-vormen bij Hulpvragen in VSPW CVO Balans Gent, master psychologie, burn-out coach, loopbaancoach, ACT-therapie, master NLP, transpersoonlijke therapie, aandachtstherapie en runt haar zelfstandige praktijk als psycholoog en burn-outcoach.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op maandag 25 maart 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur per post verzonden worden, die binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald dient te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming dient te worden geannuleerd, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding – van welke aard ook – eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.net