20190320-02-Folder-Introductie tot ‘de draad’

Geplaatst op door

Introductie tot ‘de draad’: een methodiek om aan de slag te gaan met de sociaal-emotionele ontwikkeling bij cliënten met een verstandelijke beperking

Inhoud van de vorming

Situering

“De draad” is een door Gerrit Vignero ontwikkelde methodiek die zich sterk richt op hoe je als begeleider aan de slag kan met de sociaal-emotionele ontwikkeling bij cliënten met een verstandelijke beperking. Er wordt vooral gefocust op wat je als begeleider kan doen om aan te sluiten op de sociaal-emotionele ontwikkeling en hoe de sociaal-emotionele groei te bevorderen. Hoewel deze methodiek theoretisch sterk is onderbouwd, is het vooral een praktijkgerichte vorming omdat er handvatten worden aangereikt voor de begeleiders in hun handelen.

Inhoud

In deze introductievorming maak je kennis met de methodiek. Hoewel de theoretische onderbouwing ook aan bod komt, is deze vorming toch al sterk gericht op het handelen in de praktijk. De methodiek wordt met videofragmenten geïllustreerd. In deze halve dag wordt de opbouw van de methodiek helder gemaakt en wordt met veel praktijkvoorbeelden gezocht naar de vertaling in het dagelijks handelen van begeleiders. Er wordt een aanzet gegeven tot hoe je in casusbesprekingen de uitgangspunten van de methodiek kan vertalen naar een handelingsplan, maar dit gebeurt in deze vorming nog niet uitgebreid. (in de toekomst is het de bedoeling een vervolgmodule aan te bieden waarin meer uitgebreid met één of meer casussen aan de slag gegaan wordt).

Methodiek

  • Introductie tot de methodiek aan de hand van de opbouw van het schema, gekoppeld aan de sociaal-emotionele ontwikkeling

  • Illustraties met videofragmenten en praktijkvoorbeelden van de lesgever en van de deelnemers

  • Aanzet tot uitwerken van een handelingsplan aan de hand van deze methodiek (eerder beknopt)

Doelgroep

Begeleiders van cliënten met een licht tot matige verstandelijke beperking of randnormale begaafdheid (zowel minder- als meerderjarigen). Voorkennis van sociaal-emotionele ontwikkeling is nuttig maar niet noodzakelijk. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Sven Volckerijck werkt als orthopedagoog in OC Sint-Jozef te Gent bij de doelgroep kinderen en jongeren met autisme-spectrumstoornissen. Vanuit zijn ervaring in de gehandicaptenzorg, de bijzondere jeugdzorg en het buitengewoon onderwijs is hij vertrouwd met het begeleiden van kinderen die naast leerproblemen, een mentale handicap, een motorisch (meervoudige) handicap of problematische opvoedingssituaties, bijkomende sociaal-emotionele problemen (zoals meer in het bijzonder hechtingsstoornissen) vertoonden. Hij is klinisch – en ontwikkelingspsycholoog van opleiding.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op woensdag 20 maart 2019, van 9.30 u. tot 12.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie en infomap inbegrepen)

Standaard: 75 euro per persoon
VVKP-leden: 65 euro per persoon

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur per post verzonden worden, die binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald dient te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming dient te worden geannuleerd, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding – van welke aard ook – eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.net