20190314-01-Folder-Omgaan met (v)echtscheidingssituaties

Geplaatst op door

Omgaan met kinderen en jongeren uit (vecht)scheidingssituaties

i.s.m. 

Inhoud van de vorming

Situering

We richten onze aandacht op de positie van kinderen en jongeren in scheidingstrajecten waarbij het kind vast komt te zitten in conflicten tussen de ouders en/of het contact met één van de ouders (dreigt) te verliezen. Het welzijn van kinderen en jongeren wordt dan ernstig bedreigd. Deze kinderen hebben recht op onze bijzondere steun en aandacht.

Inhoud

Enkele thema’s die aan bod zullen komen:

  • Wat is de impact van (aanhoudend) conflictueus ouderschap na scheiding op het leven en de ontwikkeling van kinderen?

  • Hoe kunnen we kinderen versterken, rekening houdend met hun leeftijd?

  • Wat is de mogelijke impact van contactbreuk tussen ouders en kinderen?

  • We bekijken welke rol de omgeving (familie, leerkrachten, …) kan opnemen.

  • We bevragen de mogelijke rol van de bezoekruimte.

Methodiek

De bijscholing bestaat uit twee delen. Na een theoretische inleiding en kadrering van de problematiek, zal er ruim de mogelijkheid zij om in te gaan op de uitdagingen en moeilijkheden die de deelnemers zelf ervaren in het werken met gescheiden ouders en kinderen.

Doelgroep

Deze bijscholing richt zich tot bemiddelaars, CAW-medewerkers, gezinsbegeleiders, leerkrachten en iedereen die zich als professional of vrijwilliger inzet voor een goede ondersteuning van kinderen. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Claire Wiewauters is master in de gezins-pedagogiek, psychotherapeut voor kinderen, jongeren en gezinnen. Zij is lector, project- en praktijkbegeleider in de opleiding Gezinsweten-schappen en onderzoeker bij het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van Hogeschool Odisee. Zij is mede-auteur van het boek ‘Een week mama, een week papa? Wat kinderen bij een scheiding écht nodig hebben’ (Lannoo, 2014).

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op donderdag 14 maart 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 13 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/
Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs

Standaard: 45 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen)
Studenten: 20 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen)
         Naam universiteit/hogeschool + departement + studentennummer vermelden bij inschrijving aub!

Betalingswijze

Betaling enkel via overschrijving.

Nadat wij uw online inschrijving persoonlijk bevestigd hebben via mail, dient u het deelnamebedrag te storten op volgend rekeningnummer:
* BE60 4453 5536 0170 (KREDBEBB)
* van Vormingscentrum Guislain vzw
* met als gestructureerde mededeling: +++070/3705/52816+++.

Factuur is enkel mogelijk op aanvraag via mail aan vc.inschrijvingen@fracarita.net

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.
De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien de vorming alsnog wordt geannuleerd na ontvangst van uw betaling, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd.
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:

Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.net