20190228-02-Folder-De pijn van cyberpesten

Geplaatst op door

De pijn van cyberpesten. Psychische impact op slachtoffers en andere betrokkenen

Inhoud van de vorming

Situering

Jongeren en volwassenen maken enthousiast en veelvuldig gebruik van technologische communicatiemiddelen. Dankzij de nieuwe media zijn we haast permanent en op heel diverse wijzen met elkaar verbonden. Helaas loopt niet alle communicatie naar wens. Pesten en cyberpesten komen relatief vaak voor en hebben niet zelden een kwalijke impact op de persoonlijkheid en de levensloop van wie gepest wordt. Hierdoor ontstaan er kwalijke processen van naar binnen en/of naar buiten gericht probleemgedrag. Dankzij recent onderzoek komen de risico’s die (cyber)pesterijen teweeg brengen steeds duidelijker in beeld. De tijd van minimaliseren of laten gebeuren is nu definitief voorbij.

Inhoud

Deze vorming zoomt in op de kwalijke impact van (cyber)pesten op slachtoffers, daders en de nabije omgeving. Gelukkig weten we dat niet iedereen even vatbaar is voor die negatieve gevolgen maar dat ze er zijn, valt niet langer te ontkennen.
Waarom (cyber)pesten zo aangrijpend kan zijn en hoe het inwerkt op iemands leven en persoon, wordt niet enkel theoretisch uit de doeken gedaan. Ervaringsverhalen expliciteren op sprekende wijze wat inmiddels wetenschappelijk in kaart werd gebracht.
De pijn die cyberpesten teweeg brengt, wordt beter begrepen door wie oog heeft voor de eigenheid van daders en slachtoffers en voor wie rekening houdt met de interactionele dynamiek tussen alle betrokkenen.
Deze training rondt af met preventieve en curatieve aanbevelingen voor al wie omgaat met kinderen of jongeren die vatbaar zijn voor of te maken hebben met (cyber)pesten.

Methodiek

Wie deze training bijwoont, krijgt inzicht in:

  • de eigenheid van (cyber)pesten

  • het vaak terugkerend profiel van daders en slachtoffers van cyberpesten

  • de kwalijke impact van (cyber)pesten op slachtoffers, daders en omstaanders

  • de preventieve en curatieve rol van al wie opvoedkundig omgaat met kinderen en jongeren

De training combineert volgende werkvormen of methodieken:
presentatie, zelfreflectie en groepsgesprek, casusbespreking aan de hand van video- en literatuurfragmenten.

Doelgroep

Al wie beroepshalve omgaat met kinderen en jongeren (preventie en hulpverlening). Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Gie Deboutte is (cyber)pestdeskundige. Hij was leraar, werkt(e) als onderzoeker aan de K.U. Leuven, de Universiteit Antwerpen en de UCLL. Momenteel is hij trainer en stafmedewerker bij Tenz vzw, medewerker studentenbeleid bij de UCLL en voorzitter van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten.
Hij schreef tal van – voornamelijk praktijkgerichte – artikels en boeken over pesten en cyberpesten en ontwierp ook specifieke tools voor scholen van het basis-, secundair en hoger onderwijs.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op donderdag 28 februari 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 13 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie en infomap inbegrepen)

Standaard: 75 euro per persoon
VVKP-leden: 65 euro per persoon

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur per post verzonden worden, die binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald dient te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.
De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming dient te worden geannuleerd, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding – van welke aard ook – eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.org