20190226-01-Folder-De invloed van nieuwe media

Geplaatst op door

De invloed van nieuwe media op seksualiteitsbeleving bij jongeren

Inhoud van de vorming

Situering

Tegenwoordig zijn nieuwe media niet meer weg te denken uit ons leven. Niet alleen volwassenen, maar ook jongeren maken hier veelvuldig gebruik van. Via deze weg worden allerlei behoeften op een snelle manier bevredigd, denk hier maar aan de behoefte van contact, objecten kopen, afspreken met elkaar enz. Vaak vergeten we echter dat de basale menselijke behoefte aan en nieuwsgierigheid naar het seksuele ook via de nieuwe media snel tot ons gebracht kan worden. Alles, dus ook seks (o.a. in erotische en pornografische versies), is slechts twee muisklikken van ons verwijderd. Maar, heeft dit eigenlijk wel schadelijke gevolgen op de beeldvorming en beleving van de seksuele ontwikkeling van de gebruiker? Moeten we ons wel zorgen maken? Hoe gaan we hier best mee om als volwassenen en in het contact met jongeren?

Inhoud

We stellen ons de vraag welke invloed deze nieuwe media op de seksuele (en relationele) ontwikkeling van de mens kunnen hebben alsook op welke manier wij hiermee constructief om kunnen gaan in het contact met hen. Volgende zaken komen aan bod: seksuele ontwikkelings-dynamiek, cultuurmaatschappelijke reflecties op pornoficatie van de samenleving, psycho-therapeutische interventies, rol van opvoeders en ouders in het constructief benaderen van seksualiteit via nieuwe media, onderzoeksgegevens met betrekking tot het thema, enz.

Methodiek

Er wordt gebruik gemaakt van een PowerPointpresentatie met ruimte voor bespreking van casussen en vragen van het publiek.

Doelgroep

Voor alle geïnteresseerden, medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg, opvoeders, onderwijspersoneel, ouders, therapeuten, psychiaters enz.

Lesgever

Dr. Koen Baeten is Master in de familiale en seksuologische wetenschappen, Doctor in de wijsbegeerte en moraalwetenschappen, seksuoloog, psychoanalyticus en relatietherapeut (erkend door BSP en VVS). Daarnaast is hij zelfstandig therapeut en docent aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op dinsdag 26 februari 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur per post verzonden worden, die binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald dient te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming dient te worden geannuleerd, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding – van welke aard ook – eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.net