20190225-01-Folder-Inleiding in de psychopathologie

Geplaatst op door

Inleiding in de psychopathologie

Inhoud van de vorming

Situering

Iedereen wordt al eens geconfronteerd met onbegrijpelijk gedrag van psychiatrische patiënten. Vaak zijn zij die geen psychiatrische opleiding genoten hebben, hier het meest getuige van of komen zij op een heel andere manier met hen in contact. Zonder de achtergrond van de patiënten te kennen, is het niet altijd gemakkelijk op een goede manier met hen in communicatie te treden. Onzekerheid, medelijden, maar ook angst en onbegrip staan dit soms in de weg.
Deze vorming wil een deel van die barrières mee helpen wegnemen door enerzijds een stuk algemene theorie mee te geven, maar anderzijds ook voldoende tijd vrij te maken voor praktische voorbeelden die het omgaan met psychiatrische patiënten in het dagelijkse leven moeten vereenvoudigen.

Inhoud

Vaak voorkomende psychopathologieën worden door middel van voorbeelden weergegeven. De aandacht zal voornamelijk gericht worden op angst- en stemmingsproblemen, persoonlijkheidsproblematiek en psychotische stoornissen.
In tweede instantie wordt de achterliggende theorie getoetst aan de concrete praktijk. Uiteindelijk komen we tot een aantal tips en begeleidingsvaardigheden.

Methodiek

Afwisselende (interactieve) ex cathedra-presentatie met tijd en ruimte voor praktijkvoorbeelden uit het werkveld van de deelnemers.

Doelgroep

Niet-psychiatrisch geschoolde (basis)medewerkers uit (geestelijke) gezondheids- en thuiszorg. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Roos Crabbe startte ongeveer 15 jaar terug haar carrière als klinisch psychologe in het onderwijs, om vrij snel over te stappen naar haar eerste liefde: de wereld van de psychiatrische hulpverlening. Op dit moment combineert ze het beste van de twee werelden: zowel klinisch werk alsook vorming geven aan volwassenen zorgen nu voor professionele voldoening.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op maandag 25 februari 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur per post verzonden worden, die binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald dient te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming dient te worden geannuleerd, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding – van welke aard ook – eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.net