20190221-02-Folder-Moeilijk hanteerbaar gedrag bij ouderen

Geplaatst op door

Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag in de zorg voor ouderen

i.s.m.

Inhoud van de vorming

Situering

Moeilijk hanteerbaar gedrag is een verzamelnaam voor verschillende vormen van gedrag waarmee je in de zorg voor ouderen te maken kan krijgen. Dit gedrag levert stress op bij de oudere, de omgeving en de zorgverleners. Daarom is het belangrijk om dit gedrag zo goed mogelijk trachten te begrijpen.

Inhoud

De oorzaken van moeilijk hanteerbaar gedrag verschillen van persoon tot persoon. Elke mens reageert op zijn eigen manier op situaties die hij niet prettig vindt. Wanneer je ervaart dat er onterecht iets met je gebeurt, kan dit leiden tot sterke emoties, gevolgd door bepaald gedrag. Bijvoorbeeld agressie, terugtrekken in jezelf of juist claimend gedrag. Verzet wordt geuit met woorden of door lichaamstaal. Pas als je als zorgverlener weet en begrijpt waar dit verzet of moeilijk hanteerbaar gedrag vandaan komen, is het vaker mogelijk om creatieve oplossingen te vinden om er op te reageren.

Methodiek

Tijdens deze vorming staan we stil bij de volgende vragen:

  • Wat is de bedoeling van dit gedrag?

  • Hoe ontstaat het moeilijk hanteerbaar gedrag?

  • Welke factoren kunnen probleemgedrag extra belastend maken?

  • Hoe kunnen we ermee omgaan?

Doelgroep

Voor alle geïnteresseerden. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Lindi Fourie is vormingswerker voor Zorg-Saam vzw
www.zorgsaam.be of
zorgsaam@zorgsaam.be

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op donderdag 21 februari 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur per post verzonden worden, die binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald dient te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming dient te worden geannuleerd, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding – van welke aard ook – eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.net