20190220-01-Folder-Visiegericht denken missiegericht werken

Geplaatst op door

Visiegericht denken, missiegericht werken voor organisaties

Inhoud van de vorming

Situering

Een onstuitbare visie is het geheim dat betekenisvolle organisaties onderscheidt van alle andere organisaties. Betekenisvolle organisaties willen hun identiteit waarmaken. Visie is hun drijvende kracht. Visie is hun referentiekader. Ze houden al hun handelingen, problemen en keuzes tegen het licht van hun visie. De leiding van de organisatie ontdekt en ontwikkelt aan de hand van een specifieke methode de algemene visie. Werknemers worden betrokken in het proces om een visie te maken op afdelingsniveau. Dat is een concrete vertaling van de algemene visie. Missie is het “hoe” van de visie. Wat ziet men u doen als u de visie uitvoert? In vier eenvoudige stappen wordt de visie geconcretiseerd in het dagelijks handelen. Zo ontstaat er een visie gedreven organisatie met een enorme kracht, gezamenlijke gedrevenheid, coherent en transparant. Dit leidt tot succesvolle trajecten en zeer vaak zelfs tot meer winst.

Inhoud en methodiek

  • Visie bewustzijn: wat is visie wel en wat niet? Aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk laten we zien wat visie is en wat het verschil is voor die organisaties in het functioneren zonder en met een visie.

  • Visie en brein: wat betekent visie voor uw brein gebruik? Hoe ontwikkelt u een visie? Hoe voert u een visie in? Hoe zorgt u voor optimale draagkracht en betrokkenheid? Hoe houdt u dit vast?

  • Missie bewustzijn: wat is missie wel en wat niet? Aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk laten we zien hoe de missie logisch voortkomt uit de visie. Wat levert het u op?

  • Missie en brein: wat betekent missie voor uw brein gebruik? Hoe ontwikkelt u effectieve en efficiënte regels, afspraken, routines en gewoontes? Wat betekent dit voor de functieprofielen en hoe passen we die aan?

Aan het eind van de tweede dag weet u hoe u aan de slag kunt met visie en missie in uw organisatie.

Doelgroep

Alle geïnteresseerden. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Erik van Landewijk en Anjo Dimmers hebben een jarenlange ervaring in het ontwikkelen en geven van trainingen op het gebied van “Brein en Visie” aan CEO’s en hun organisaties. Zij werken vanuit neuroscience. Van Landewijk TCC is in 2008 opgericht en heeft als visie mensen en organisaties tot volledige bloei te brengen.

Het is een door het CRKBO erkend opleidingsinstituut.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op woensdagen 20 februari en 13 maart 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijden, infomap én boek inbegrepen)

Standaard: 322,90 euro per persoon
VVKP-leden: 282,90 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.net