20190214-01-Folder-Omgaan met het levenseinde

Geplaatst op door

Omgaan met het levenseinde

Inhoud van de vorming

Situering

Het einde van het menselijk leven is in de dagdagelijkse praktijk wel het meest problematische en daarom waarschijnlijk het meest verzwegen onderwerp uit het menselijk bestaan. In de zorg daarentegen, is de dood of het ‘levenseinde’, naast ziekte, fysiek en psychisch lijden, een veelvuldig terugkerend thema. Het denken over het omgaan met het levenseinde heeft de afgelopen decennia een sterke evolutie doorgemaakt en ontwikkelt zich nog verder in een richting die de één als een vooruitgang kwalificeert, maar de ander grote zorgen baart. Hoe kunnen we vanuit christelijk perspectief hier tegenaan kijken en er praktisch mee omgaan, in conformiteit met zowel waarlijk professionele zorgverlening als de katholieke identiteit van zorginstellingen.

Inhoud

De vormingsbijeenkomst omvat drie elementen:

  • Onze eigen ervaringen met levenseinde-vragen: professioneel, maatschappelijk, privé.

  • Wat verstaan we precies onder de termen die we in de zorg rond het levenseinde hanteren?

  • Hoe kunnen we ons kunnen engageren binnen het kader van een zorgplan, de Belgische wetgeving en binnen het religieus en ethisch kader van een katholieke zorginstelling?

Methodiek

De vorming wordt aangeboden:

  • door een interactieve manier van doceren

  • vertrekkend vanuit de beleving van de cursist

  • met behulp van PowerPoint-presentatie

  • met zoveel mogelijk concrete voorbeelden

Doelgroep

Alle zorgprofessionals (artsen, verpleegkundigen, verzorgend personeel, niet-medische zorgprofessionals, …). Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Vincent Kemme studeerde biologie in Utrecht, theologie en bio-ethiek in Brussel en werkte in het Nederlandse en Vlaamse hoger middelbaar onderwijs, alsook aan de Europese Scholen te Brussel. Hij is voorzitter van de vereniging Biofides, die zowel de relatie tussen (bio-)wetenschap en geloof, als de bio-ethiek als haar studieterrein beschouwt. Hij geeft daarover lezingen, geeft advies en biedt vorming op specifieke terreinen, waaronder vraagstukken rond het levenseinde.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op donderdag 14 februari 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 13 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie en infomap inbegrepen)

Standaard: 75 euro per persoon
VVKP-leden: 65 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.
De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.net