20190213-02-Folder-Psychologie van de ontmoeting

Geplaatst op door

Psychologie van de ontmoeting
Over psychologie en levensbeschouwing bij het werken in GGZ, ouderenzorg en welzijnswerk

Inhoud van de vorming

Situering

De integrale of holistische benadering is in de (geestelijke) gezondheidszorg algemeen geworden. In deze vorming staan we stil bij de uitgangspunten en de visie van verschillende therapeutische benaderingen. We bekijken hun visie op waarden en zingeving en religie. Maar vooral ontwikkelen we een praktijkgericht kader waarbij de inzichten worden toegepast.
De ervaring en de werkcontext van de deelnemers zijn het uitgangspunt. De handvaten komen uit verschillende therapiemodellen. We passen deze toe op de therapeutische ontmoeting.
Als afsluiting staan we ook stil bij onze eigen waarden en zingeving.

Inhoud

Dag één:

  • Module één – Geheel de mens: Wat is de kracht van een integrale en/of holistische benadering van de mens in de (geestelijke) zorg?

  • Module twee – Naar een zinvolle zorg: In hoeverre kan levensbeschouwing ten dienste staan in zorg en begeleiding?

Dag twee:

  • Module drie – Waarden en therapie: Wat zijn het mensbeeld en de waarden in verschillende benaderingen in de therapie?

  • Module 4 – Een integrale benadering in de praktijk: Concrete handvaten in het werken met zingeving en waarden in de begeleiding?

Methodiek

We werken met de concrete situaties en vragen van de deelnemers. Er is een afwisseling van situatieanalyse, groepsinteractie, individuele en sub-groepsopdrachten. Korte en inzichtelijke inbreng vult de ervaring aan om zo tot een inhoudelijke samenvatting te komen. Er is ook ruimte voor eenvoudige (meditatieve en ervaringsgerichte) oefeningen.

Doelgroep

Alle medewerkers uit de (geestelijke) gezondheidszorg, welzijnswerk, therapeutische centra, … De sessie is niet uitsluitend gericht op psychotherapeuten. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Paul Fivez is master psychologie en freelance psychotherapeut – coach en trainer. Hij volgde ook een meerjarige opleiding in de pastorale psychologie en psychotherapie bij Prof. Y. Saint Arnaud (Université Saint Paul, Ottawa). Verder is hij 30 jaar actief in vorming, opleiding en coaching in organisaties in de non-profitsector, onder meer als freelance educatief medewerker van Vormingscentrum Guislain.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op woensdagen 13 en 27 februari 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijden en infomap inbegrepen)

Standaard: 300 euro per persoon
VVKP-leden: 260 euro per persoon

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur per post verzonden worden. Deze factuur dient binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming dient te worden geannuleerd, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding – van welke aard ook – eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.net