20190207-02-Folder-Conflicthantering

Geplaatst op door

Conflicthantering: Hoe conflicten iets over onszelf vertellen en hoe bepaalde valkuilen te ontwijken

Inhoud van de vorming

Situering

In deze vorming gaan we na wat de dynamiek is van conflicten en waarom we als hulpverlener, leerkracht, leidinggevende, … in bepaalde specifieke situaties uit onze balans komen terwijl in dezelfde situatie een collega er helemaal geen last van ondervindt.

Inhoud

Hoe komt het dat een banaal incident kan leiden tot een conflictsituatie? Hoe komt het dat een bepaalde situatie ons doet steigeren en dat we er nadien spijt van hebben. In deze vorming gaan we na hoe bepaalde houdingen, waarvoor we zelf niet bewust kiezen, leiden tot conflicten en hoe we door een bepaalde ingesteldheid dit kunnen ombuigen tot een serener gedrag.

De volgende thema’s komen aan bod:

  • Wat zijn de stressreacties?

  • Wat vertellen conflictsituaties over mezelf en over de ander?

  • Wat is offensieve en defensieve agressiviteit?

  • Hoe hiermee omgaan en hoe ontkracht je de conflictsituatie?

  • Hoe herken ik offensieve agressiviteit en hoe ga ik hiermee om?

Methodiek

Bij deze vorming wordt een algemeen kader geschetst van interpersoonlijke conflictdynamieken. De inhoud is gebaseerd op een neurowetenschappelijke en gedragsmatige benadering. Theorie en praktijkgerichte oefeningen wisselen elkaar af.

Doelgroep

De vorming richt zich tot iedereen die in een stresserende omgeving werkt en die op zoek is naar grijpklare methodieken om effectiever te fungeren in een complexe omgeving. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Sebastien de Fooz is licentiaat in de Pers- en Communicatie-wetenschappen. Hij ging in 2005 als pelgrim te voet naar Jeruzalem. Verder is hij opgeleid in de neuro-cognitieve en gedragsmatige aanpak en in crisismanagement en risicoanalyse. Hij coördineerde het Platform Brussel in Dialoog en was consulent integratie in het Agentschap Integratie & Inburgering. Nu is hij coach en trainer.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op donderdag 7 februari 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur per post verzonden worden, die binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald dient te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming dient te worden geannuleerd, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding – van welke aard ook – eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.net