20190207-01-Folder-Suïcidepreventie bij ouderen

Geplaatst op door

Suïcidepreventie bij ouderen

Inhoud van de vorming

Situering

Ouderen vormen een risicogroep in verband met zelfdoding. Zelfdoding kadert veelal in een depressief toestandsbeeld. 15 tot 30% van de 65-plussers heeft depressieve symptomen, 5% maakt een ernstige depressie door. Bij rusthuisbewoners liggen deze aantallen nog hoger. Signalen herkennen van depressie en suïciderisico en gerichte zorg op gang brengen, kunnen levens redden. De zorg voor depressieve en suïcidale ouderen is vaak zeer veeleisend.

Inhoud

Volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

  • Hoe vaak komt zelfdoding voor?

  • Wat zijn de oorzaken van suïcidaliteit bij ouderen?

  • Wat zijn de risicofactoren bij ouderen?

  • Wat zijn de signalen die wijzen op suïcidaliteit?

  • Hoe kan je het risico op suïcide inschatten?

  • Hoe ga je het gesprek aan met een suïcidale persoon?

Methodiek

Gedurende de vorming wordt een actieve participatie aangemoedigd. Deelnemers maken zich de theoretische achtergronden eigen door attitudes te bespreken en vaardigheden in te oefenen. We kunnen hierbij verschillende werkvormen hanteren: stellingenspel, illustraties a.d.h.v. videomateriaal, groepswerk, groepsdiscussies, rollenspellen, …

Doelgroep

Voor alle professionelen die beroepsmatig met ouderen werken en die gemotiveerd zijn om zich te verdiepen in het thema suïcidepreventie. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Lien Neuckermans is van opleiding master klinische psychologie. Zij werkt sinds 2015 binnen de suïcidepreventiewerking van CGG Eclips, waar zij verantwoordelijk is voor de regio Zuid-Oost-Vlaanderen. Daarnaast werkt zij deeltijds als zelfstandig psychotherapeut.
CGG Eclips Gent is een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg in de regio Groot-Gent. CGG Eclips biedt gespecialiseerde, ambulante behandeling aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met ernstige psychische of psychiatrische problemen. Daarnaast beschikt het centrum over bijzondere expertise op het vlak van drugpreventie, verslavingszorg, forensische zorg, suïcide-preventie en epilepsie.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op donderdag 7 februari 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur per post verzonden worden, die binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald dient te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming dient te worden geannuleerd, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding – van welke aard ook – eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.net