20190131-01-Folder-Crustatieve zorg

Geplaatst op door

Crustatieve zorg: een vertaling van het palliatief denken in de GGZ – een andere benadering van mensen met ernstige persisterende psychiatrische aandoeningen (EPPA)

Inhoud van de vorming

Situering

Crustatieve zorg is ontstaan in de praktijk. Als arts ben ik (Dr. Ilse Decorte) werkzaam op een afdeling waar de ‘uitbehandelde’ patiënten terechtkomen. Ze hebben een langdurig traject binnen de psychiatrie achter de rug en niets lijkt aan te slaan … De lijdensdruk is hoog en de levenskwaliteit van die patiënten is zeer laag. Gezien ze voor de huidige stand van zaken in de wetenschap min of meer uitbehandeld zijn, hebben we de vraag gesteld of een palliatieve benadering hier een meerwaarde kan zijn. De uitkomst van deze benadering hebben we de crustatieve zorg genoemd: in analogie met de palliatieve zorg wil crustatieve zorg een totaalzorg zijn en louter gericht op het verhogen van de levenskwaliteit. Daarnaast zijn onze patiënten voor hun dagelijks functioneren zeer afhankelijk van de externe structuur die door onze afdeling geboden wordt, net als schaaldieren van hun uitwendig skelet. Crustatieve zorg pleit er ook voor om te stoppen met behandelingen die niets uithalen, tegelijk is het een pleidooi om de patiënten zelf niet los te laten. Crustatieve zorg biedt een alternatief: het is een andere benadering voor deze specifieke patiëntenpopulatie.

Inhoud

In deze vorming wordt uitleg gegeven over hoe crustatieve zorg tot stand is gekomen en hoe het is uitgewerkt. Na het ontstaan in het OPZ te Geel is het idee opgenomen en verder uitgewerkt in het PZ Onzelievevrouw te Brugge en door de werkgroep palliatieve en psychiatrie van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. Momenteel is het meer dan een concept: het is een uitgewerkte visie over wat het wél en niet biedt, en hoe het de verschillende problemen van de ‘uitbehandelde’ chronisch psychiatrische patiënt wil aanpakken. Het is een visie die in de praktijk op sommige plaatsten reeds toegepast wordt en daar verder groeit, maar die eigenlijk meer middelen nodig heeft om ten volle tot ontwikkeling te komen. Deze vorming gaat over wat nu is en is tevens een onderbouwd pleidooi voor meer middelen voor deze patiëntenpopulatie.

Methodiek

Ex cathedra alsook interactieve vorming aan de hand van casussen.

Doelgroep

Mensen werkzaam en geïnteresseerd in de chronische psychiatrie.

Lesgever

Dr. Ilse Decorte is huisarts werkzaam in een groepspraktijk. Zij is tevens verbonden aan het OPZ te Geel. Daarnaast is zij palliatief arts: Dr. Decorte is equipearts van de thuiszorgequipe Ispahan die instaat voor de palliatieve thuiszorg in de Kempen.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op donderdag 31 januari 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie en infomap inbegrepen)

Standaard: 75 euro per persoon
VVKP-leden: 65 euro per persoon

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur per post verzonden worden, die binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald dient te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming dient te worden geannuleerd, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding – van welke aard ook – eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.org