20190129-01-Folder-Introductie Brain Gym®

Geplaatst op door

Introductie Brain Gym®
Verminder jouw stress en open de poort naar (draag)kracht en jouw potentieel!

Inhoud van de vorming

Situering

Leren en bewegen zijn reeds van kleins af met elkaar verbonden. Nochtans vergeten velen die link met het lichaam naarmate je opgroeit en volwassen wordt. Maar is het leven niet constant leren hoe je met nieuwe omstandigheden of uitdagingen kan omgaan?
Met Brain Gym® leer je hoe je balans in jouw dagelijks leven kan brengen. Door de stress te reduceren via lichaamsgerichte oefeningen, kan je jouw talenten laten bloeien en jouw dromen bereiken. Brain Gym® bestaat uit 26 eenvoudige en leuke bewegingen die het mogelijk maken om verbeteringen aan te brengen op vlak van welbevinden, zelfvertrouwen, concentratie, samenwerken, planning en organisatie, leervaardigheden, …
Met Brain Gym® leer je opnieuw aandacht schenken aan de manier waarop jouw lichaam informatie opneemt. Je leert stresssignalen herkennen en via oefeningen verzachten. Deze dag leer je de oefeningen om in jouw eigen leerritme te komen en je ervaart de drie dimensies van jouw lichaam met daaraan gekoppeld een aantal Brain Gym®-oefeningen.

Inhoud

Vanuit kennis van de normale sociaal-emotionele ontwikkeling wordt aangegeven op welke wijze een verstoring van de ontwikkeling tot gedrags- en emotionele problemen kan leiden. Daarbij wordt getracht vanuit het model van sociaal-emotionele ontwikkeling van Anton Došen handvatten aan te reiken voor een succesvolle benadering.

In deze vorming komen volgende zaken aan bod:

  • Wat is Brain Gym®?

  • Wat is het verschil tussen natuurlijk leren en stressgebonden leren?

  • Essentiële begrippen binnen Brain Gym® (belang van observatie, wat betekent ‘low gear’ en ‘high gear’)

  • Het 5-stappenplan

  • Hoe jouw leerevenwicht bewaren door Brain Gym® (verduidelijking van de drie dimensies focus, centering, lateraliteit)?

  • Een selectie van 10 Brain Gym®-oefeningen

  • Vanuit de drie dimensies wordt de relatie geduid met moeilijkheden rond concentratie, organisatie, informatieverwerking, …

Methodiek

Theorie en praktijk zijn door de dag heen verweven. Bij het praktijkgedeelte wordt het accent gelegd op het zelf leren observeren van het lichaam voor, tijdens en na een oefening.

Doelgroep

Voor alle geïnteresseerden, medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg, revalidatiesector, scholen, CLB’s, naschoolse kinderopvang, … Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Somaya Verstyn werkte 15 jaar als kinesitherapeute en ergotherapeute met kinderen en jongeren met o.a. psychomotorische moeilijkheden, leerproblemen, faalangst, stress, concentratiemoeilijkheden, gedragsmoeilijkheden, … Sinds 2009 is zij kinesiologe en erkend Brain Gym®-instructeur. Ze verzorgt zowel individuele kinesiologiesessies als workshops/vormingen voor leerkrachten, therapeuten, ouders en andere geïnteresseerden.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op dinsdag 29 januari 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur per post verzonden worden, die binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald dient te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming dient te worden geannuleerd, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding – van welke aard ook – eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.net