20190125-01-Folder-Geboeid door perfectionisme

Geplaatst op door

Geboeid door perfectionisme

Inhoud van de vorming

Situering

Ieder mens heeft zijn eigen manier van werken, van denken, én zijn eigen gestel. Een goede balans vinden tussen de verwachtingen van jezelf en de maatschappij en tussen je eigen kunnen is een moeilijke oefening.
Met de dingen goed willen doen en te streven naar verbetering, is uiteraard niets mis. Wanneer men echter liefst altijd zonder één enkele fout te maken topkwaliteit nastreeft, men steeds een knagend stemmetje van binnen voelt dat het nooit goed genoeg is, men moeite heeft met delegeren omdat men van mening is dat men het zelf beter kan dan de ander, men zich overal verantwoordelijk voor voelt, men steeds probeert te voldoen aan de (vermeende) hoge verwachtingen van anderen, wanneer de inspanning die men hiervoor moet leveren niet meer opweegt tegen het resultaat, dan kan de betrokkene zelf en de omgeving eronder gaan lijden.
Een belangrijk aandachtspunt is bovendien dat perfectionisme een risicofactor is voor burn-out en het verdient aldus een plaats in een burn-out-preventiebeleid.

Inhoud

Tijdens deze 2-daagse geven we een antwoord op drie vragen die opduiken op wanneer perfectionisme een last geworden is:
1) wat is het nu precies
2) hoe ben ik eraan gekomen en
3) geraak ik er weer van af, en hoe?
Doel van deze training is om op een interactieve manier denk- en gedragspatronen, die eigen zijn aan perfectionisme, te herkennen. Technieken worden aangereikt om op een andere manier met perfectionisme om te gaan alsook om bepaalde gewoontepatronen te doorbreken. Is het de bedoeling om dit perfectionisme volledig uit je leven te bannen? Uit ervaring blijkt dat de meeste perfectionisten dit eigenlijk niet willen. Je perfectionisme inzetten wanneer het nuttig is enerzijds, en het kunnen temperen wanneer het niet nodig is anderzijds, zal aldus de uitdaging zijn.

Methodiek

Theoretische inzichten worden aan de praktijk getoetst via interactieve uitwisseling, een werkboek met invuloefeningen/opdrachten voor persoonlijke reflectie en toepassing, brainstorming en uitwisseling in kleine groepen, tussentijdse toepassing en reflectie, …
Deelnemers ontvangen een werkboek waarmee ze tijdens de sessies en tussentijds aan de slag gaan. Dit werkboek is ook het naslagwerk en actieplan om na deze training zelf verder met het thema aan de slag te blijven gaan.

Doelgroep

De training richt zich op mensen die persoonlijk met perfectionisme te maken hebben en meer inzicht willen in hoe hun eigen perfectionistisch denken en gedrag in elkaar zit en welke mogelijkheden er zijn om er anders mee om te gaan. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Dr. Erna Claes is doctor in de psychologie, gespecialiseerd in de gezondheidspsychologie en gedragstherapie. Ze is al verschillende jaren werkzaam in de gezondheidszorg. Sinds 2004 doet ze dit ook als mede-zaakvoerder en expert trainer bij Fenrir Consult. Zij is gespecialiseerd in “werken aan welzijn” en heeft zich specifiek toegelegd op het thema perfectionisme.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op vrijdagen 25 januari en vrijdag 1 februari 2019, telkens van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 300 euro per persoon
VVKP-leden: 260 euro per persoon

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur (onkostennota) per post verzonden worden. Deze factuur (onkostennota) dient binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.
De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming dient te worden geannuleerd, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding – van welke aard ook – eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.net