20190121-01-Folder-Verslaving en ADHD

Geplaatst op door

Verslaving en ADHD bij volwassenen

Inhoud van de vorming

Situering

Verslaving en ADHD is een stilaan gekende combinatie. Vijftig procent van de ADHD’ers zou lijden aan een verslavingsproblematiek, tot twintig procent van de verslaafden zou lijden aan ADHD, een half tot één procent van de Europese bevolking zou lijden aan de combinatie van verslaving en ADHD. Verslaving komt veel voor maar ook ADHD is een meer en meer (h)erkende problematiek bij volwassenen. De combinatie zorgt misschien wel voor nog meer problemen en is aldus een belangrijk aandachtspunt in diagnose en behandeling ervan.

Inhoud

In deze workshop wordt gestart met verslaving als concept vanuit de kennis en ervaring van meer dan twintig jaar praktijk, vervolgens wordt uitgelegd wat ADHD is, om te komen tot de verbinding tussen beide. Tenslotte worden consequenties naar behandeling en verdere aanpak besproken.

Methodiek

Voordracht met ruimte voor vraagstelling en discussie. Er wordt eveneens gebruik gemaakt van casusvoorstellingen.

Doelgroep

Voor alle geïnteresseerde medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg.

Lesgever

Dr. Geert Bosma is psychiater en werkzaam in PC Sint-Amandus te Beernem. Hij is beleidspsychiater van ’De Oever’, een opname-eenheid voor verslavingszorg, en dit sedert 15 jaar.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op maandag 21 januari 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 13 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie en infomap inbegrepen)

Standaard: 75 euro per persoon
VVKP-leden: 65 euro per persoon

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur per post verzonden worden. Deze factuur dient binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.
De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming dient te worden geannuleerd, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding – van welke aard ook – eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye            | Stafmedewerker  |  09 216 35 77  |  ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir        | Stafmedewerker  |  09 216 35 89  |  vanessa.scheir@fracarita.net

Marc Keuleneer        | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.net