20190114-01-Folder-Introductie Verbindende Communicatie

Geplaatst op door

Introductie Verbindende Communicatie

i.s.m. 

Inhoud van de vorming

Situering

Verbindende Communicatie (VC) is gebaseerd op het gedachtegoed van Geweldloze Communicatie, ontwikkeld door Marshall B. Rosenberg. Meer dan louter een communicatiemodel, is het een levenshouding die uitnodigt om met meer mededogen naar jezelf en je medemens of cliënten te kijken. VC brengt je meer inzicht in communicatie, in jezelf, in anderen, én leert je op zo’n manier te communiceren dat er meer verbinding, samenwerking en mededogen ontstaat.
Belangrijke kernwaarden zijn: authenticiteit, verbinding, autonomie en verantwoordelijkheid voor eigen gevoelens. Via een eenvoudig communicatiemodel leer je contact te krijgen met je oordelen, gevoelens en onderliggende behoeftes. Van daaruit leer je uitdrukken wat belangrijk voor jou is, op een manier dat de ander je makkelijk kan horen. Daarnaast leer je op een andere manier luisteren, zodat je werkelijk de boodschap begrijpt die naar je toekomt, en van daaruit in dialoog kan gaan.

Inhoud

In deze dagopleiding maken we kennis met het basismodel van Verbindende communicatie: de drie keuzes (zelfempathie, empathisch luisteren, eerlijk spreken) en het vier-stappen-model (waarneming, gevoel, behoefte, verzoek). Het vierstappenmodel werken we in de diepte uit, zodat deelnemers naar huis gaan met een stevige theoretische kapstok én het model meteen in de praktijk leren toepassen.
De deelnemer leert:

  • zich bewust worden van wat er binnen in hem leeft

  • inzicht krijgen in eigen gevoelens en behoeftes en die van anderen

  • (trigger-)situaties neutraal benoemen en loskoppelen van oordelen/gedachten over de situatie

  • op een heldere en verbindende manier (moeilijke) boodschappen overbrengen, zodat ze makkelijker te horen zijn voor de ontvanger

  • de principes van een duidelijk en hoorbaar verzoek

  • hoe reageren op weerstand, kritiek, ‘nee’ (de ‘ja’ achter de nee leren horen)

Methodiek

Theoretische duiding; demo’s in grote groep; oefeningen in kleine groepjes, individueel en in grote groep; deelmomenten in kleine en grote groep; ‘dansvloeren’; werken met eigen voorbeelden en casussen; creatieve werkvormen; de jakhals- en giraffe-handpoppen.

Doelgroep

Voor alle geïnteresseerden. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Lore Verdin is Licentiaat vertaler Nederlands – Engels – Italiaans en Bachelor orthopedagogie.
Ze volgde bijkomende opleidingen in geweld-loze communicatie, creatieve interactie (kunstzinnig hulpverlenen) en dans- en bewegingstherapie.
Ze is zelfstandig trainer/coach in verbindende communicatie.

 

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op maandag 14 januari 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur per post verzonden worden. Deze factuur dient binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming dient te worden geannuleerd, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding – van welke aard ook – eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.net