20181120-03-Folder-Het raakvlak tussen epilepsie en depressie

Geplaatst op door

Het raakvlak tussen epilepsie en depressie, diagnostische en therapeutische aspecten

Inhoud van de vorming

Situering

Epilepsie en depressie behoren tot de meest frequent voorkomende hersenaandoeningen met prevalentie van 1-10% van de bevolking. Bovendien is er een duidelijke associatie tussen beide aandoeningen en zijn ze vaak elkaars co-morbiditeit. Deze associatie situeert zich ook op het raakvlak tussen neurologie en psychiatrie als de twee belangrijkste medische subspecialismen die met hersenaandoeningen bezig zijn.

Inhoud en Methodiek

Beschrijving van klinische semiologie, diagnostiek en behandeling van epilepsie en depressie als co-morbiditeit. Verder wordt een overzicht van recente, wetenschappelijke (klinisch en experimenteel) bevindingen in dit domein gegeven.

Doelgroep

Voor medisch, verpleegkundig, paramedisch en/of psychologisch geschoolde medewerkers.

Lesgever

Copyright

Prof. Dr. Paul Boon is Diensthoofd Neurolo-gie en Sectievoorzitter Hoofd, Beweging en Zintuigen (HBZ) in het UZ Gent, alsook Directeur van het Instituut voor Neuro-wetenschappen.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op dinsdag 20 november 2018, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.
Het onthaal begint om 13 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie en infomap inbegrepen)

Standaard: 75 euro per persoon
VVKP-leden: 65 euro per persoon

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur (onkostennota) per post verzonden worden. Deze factuur (onkostennota) dient binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming dient te worden geannuleerd, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding – van welke aard ook – eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.net