20180309-01-Folder-Inleiding psychopathologie

Geplaatst op door

Inleiding in de psychopathologie

Inhoud van de vorming

Situering

Iedereen wordt al eens geconfronteerd met onbegrijpelijk gedrag van psychiatrische patiënten. Vaak zijn zij die geen psychiatrische opleiding genoten hebben hier het meest getuige van of komen zij op een heel andere manier met hen in contact. Zonder de achtergrond van de patiënten te kennen, is het niet altijd gemakkelijk op een goede manier met hen in communicatie te treden. Onzekerheid, medelijden, maar ook angst en onbegrip staan dit soms in de weg.

Deze vorming wil een deel van die barrières mee helpen wegnemen door enerzijds een stuk algemene theorie mee te geven, maar anderzijds ook voldoende tijd vrij te maken voor
praktische voorbeelden die het omgaan met psychiatrische patiënten in het dagelijkse leven moeten vereenvoudigen.

Inhoud

Vaak voorkomende psychopathologieën worden door middel van voorbeelden weergegeven. De aandacht zal voornamelijk gericht worden op angst- en stemmingsproblemen, persoonlijkheidsproblematiek en psychotische stoornissen.

In tweede instantie wordt de achterliggende theorie getoetst aan de concrete praktijk. Uiteindelijk komen we tot een aantal tips en begeleidingsvaardigheden.

Methodiek

Afwisselende (interactieve) ex cathedra-presentatie met tijd en ruimte voor praktijkvoorbeelden uit het werkveld van de deelnemers

Doelgroep

Niet-psychiatrisch geschoolde (basis)medewerkers uit (geestelijke) gezondheids- en thuiszorg.

Lesgever

Roos Crabbe is psycholoog bij het ASZ, campus Wetteren. Daarvoor deed ze ruim 10 jaar ervaring op in het werkveld van de psychiatrie.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op vrijdag 9 maart 2018, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt via de website: https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvings-gegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs
Standaard: 150 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)
VVKP-leden:130 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur (onkostennota) per post verzonden worden. Deze factuur (onkostennota) dient binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.org
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.org

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.org