20180306-01-Folder-Farmacologische en psychofarmacologische aspecten

Geplaatst op door

Farmacologische en psychofarmacologische aspecten bij ouderen

Inhoud van de vorming

Situering

De medicamenteuze therapie bij ouderen vraagt de nodige omzichtigheid omdat tal van complicaties kunnen optreden ten gevolge van verschillende factoren waar we als zorgverlener dienen rekening mee te houden.

Inhoud

  • Farmacologische aspecten bij de oudere zorgvrager
  • Medicamenteuze behandeling van slaapstoornissen, angststoornissen en stemmingsstoornissen
  • Medicamenteuze behandeling bij de ziekte van Alzheimer
  • Toekomstverwachtingen

Methodiek

Hoorcollege en leergesprek.

Doelgroep

Zorgkundigen, verpleegkundigen en andere geïnteresseerden. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Dirk Reynhout is psychiatrisch- en ziekenhuisverpleegkundige. Hij is pedagogisch coördinator GGZ en docent psychofarmacologie voor de HBOV-opleiding van IVV Sint-Vincentius – Campus Guislain te Gent.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op dinsdag 6 maart 2018, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 13 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt via de website: https://agenda.vormingscentrumguislain.be.

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvings-gegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs
Standaard: 75 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen)
VVKP-leden: 65 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen)

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur (onkostennota) per post verzonden worden. Deze factuur (onkostennota) dient binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.org
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.org

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.org