20180301-01-Folder-Polyfarmacie

Geplaatst op door

Polyfarmacie: een reëel gevaar in de psychiatrie

Inhoud van de vorming

Situering

Psychofarmaca worden gebruikt bij diverse neuropsychiatrische aandoeningen maar zijn niet altijd zonder gevaar. Een goede operationalisatie vereist een degelijke operationele kennis van farmacodynamische elementen (met name antwoord op de vraag ‘Wat doet het medicament met/in het lichaam?’) maar ook van cruciale farmacokinetische elementen (antwoord op de vraag ‘Wat doet het lichaam met het medicament?’: d.w.z. inname, plasmaspiegels, metabolisatie, etc.) vooral met betrekking tot andere medicatie die een patiënt werd voorgeschreven. Zeer snel krijgt men immers situaties van polyfarmacie waarbij de complexiteit van de interacties minder gaat bijdragen aan de efficiëntie van de behandeling dan wel aan de risico’s van potentieel ernstige neveneffecten.

Inhoud

De cursist krijgt een kapstok aangeboden die hem/haar wegwijs maakt in de grote richtlijnen van farmacodynamiek en farmacokinetiek van de gehanteerde psychofarmaca opdat men inzicht zou krijgen in welke effecten en neveneffecten te verwachten kunnen zijn. Hoewel de basisprincipes te bevatten zijn en zeer behulpzaam kunnen zijn, wordt ook aangegeven waar de complexiteit van de materie schuilt teneinde oversimplificatie te vermijden. De bedoeling is dat de cursist na afloop op een praktische wijze inzicht krijgt in de basismechanismen van psychofarmaca teneinde in een team met de arts de kwaliteit van de behandeling en de patiëntveiligheid mee te helpen bewaken.

Methodiek

Uitgebreide PowerPoint-presentatie aangaande de basismechanismen van farmacokinetiek en farmacodynamiek. Casuïstiek waar illustratief. Vragen mogen interactief en dynamisch gesteld worden.

Doelgroep

Iedereen die vanuit zijn functie – ambulant of residentieel – met patiënten in contact komt en door deze ook bevraagd kan worden (bv. verpleegkundigen, therapeuten, …). Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Dr. Georges Otte is ex-hoofdgeneesheer en voormalig hoofd van het Neurolabo van het PC Dr. Guislain te Gent. Hij is gespecialiseerd in neuropsychiatrie en neurofysiologie, en tevens voorzitter van de werkgroep psychofysiologie van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP).

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op donderdag 1 maart 2018, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 13 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt via de website: https://agenda.vormingscentrumguislain.be/.

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvings-gegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs
Standaard: 75 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen)
VVKP-leden: 65 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen)

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur (onkostennota) per post verzonden worden. Deze factuur (onkostennota) dient binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.org
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.org

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.org