20180227-01-Folder-Motivatieontwikkeling

Geplaatst op door

Motivatieontwikkeling bij drugproblemen

Inhoud van de vorming

Situering

Het gebeurt wel eens dat mensen wensen om te veranderen, maar toch moeilijk in actie komen. In andere gevallen ervaart de omgeving een groot probleem, maar de betrokken persoon zelf ziet dit totaal anders en vindt het niet nodig om iets te ondernemen. Dit is typisch voor verslavingsproblemen, maar niet alleen daar. We zien dit eveneens in andere situaties waarin een gedrag op de korte termijn belonend is en de negatieve consequenties slechts op langere termijn zichtbaar worden. Is veranderen een kwestie van motivatie? Maar wat is motivatie?
We kunnen motivatie zien als een statische factor: het is een kenmerk dat een persoon heeft of niet heeft. Indien de cliënt gemotiveerd is, dan kan de hulpverlener zijn job doen. Maar wat als deze persoon niet gemotiveerd is? Moeten we passief wachten tot het moment dat onze cliënt plots gemotiveerd geraakt?
Prochaska en DiClemente toonden ons dat de hulpverlener wel kan ingrijpen op een motivatieproces. Want verandering verloopt in verschillende stadia. Elk stadium heeft zijn specifieke kenmerken en passende interventies. Er is evidentie dat een hulpverlener, die zijn interventies kan afstemmen op de fase waarin zijn cliënt zich bevindt, meer kansen heeft om ook deze moeilijkere mensen in beweging te krijgen. Ook de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan inspireert ons om interne motivatie tot ontwikkeling te laten komen.

Inhoud en methodiek

Daarom is het belangrijk om eerst te leren diagnosticeren in welke fase van een veranderingsproces een individu zich situeert. De eerste fase noemt precontemplatie en is de fase waarin een persoon zich niet bewust is van zijn problematiek. We leren om motivationele gespreksvoering te hanteren om een persoon te laten evolueren tot de fase van beschouwing. Tijdens deze fase wordt een persoon zich bewuster van de voor- en nadelen van de huidige situatie en van mogelijke alternatieven. Hij leert evalueren wat best past bij zijn waarden. Maar pas tijdens de beslissingsfase wordt er gekozen voor een concreet doel. Vervolgens wordt de beste weg om dit doel te bereiken geselecteerd.
De workshop motivatieontwikkeling gaat uitgebreid in op de kenmerken van elke fase in een motivatieproces en hoe de hulpverlener zijn cliënt kan helpen om de obstakels naar verandering te overwinnen.
Het belangrijkste doel is praktische vaardigheden verwerven om onze cliënten te motiveren tot verandering. We gebruiken hiervoor theoretische seminar, casestudies, oefeningen in groep, rollenspellen en individuele oefeningen.

Doelgroep

Deze workshop richt zich tot professionele hulpverleners die werken met personen die afhankelijk zijn van middelen. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Robrecht Keymeulen is klinisch psycholoog, non-directief groepstherapeut en gedragstherapeut. Sinds 1978 werkt hij met drugverslaafden in verschillende settings van De Sleutel: crisisinterventiecentrum, klassieke therapeutische gemeenschap, familietherapie, ambulante therapie, therapeutische gemeenschap voor dubbel diagnose, het jongerenprogramma en de sociale werkplaatsen. Hij schreef ‘Klippen Omzeilen’, een trainingsprogramma om aan terugvalpreventie te doen. Al meer dan 10 jaar verzorgt hij opleidingen hierover voor De Sleutel, de VAD en andere centra in binnen- en buitenland.

Locatie en datum

Deze tweedaagse vorming vindt plaats op dinsdag 27 februari en donderdag 22 maart 2018, telkens van 09.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt via de website: https://agenda.vormingscentrumguislain.be.

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvings-gegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs
Standaard: 300 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)
VVKP-leden: 260 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur (onkostennota) per post verzonden worden. Deze factuur (onkostennota) dient binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.org
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.org

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.org