20180213-01-Folder-Muziek

Geplaatst op door

Muziek, een krachtig middel voor gedragsbeïnvloeding

Inhoud van de vorming

Situering

Muziek is een belangrijk element in het leven van de mens. Het vermogen om emoties op te roepen en stemmingen te beïnvloeden, heeft ervoor gezorgd dat er muziek is voor allerlei gebeurtenissen en omstandigheden.
De effecten van muziek zijn waarneembaar in de hersenen. Het verband tussen muziek en emotie wordt gerepresenteerd in specifieke gebieden in het brein. Hersenscans laten zien dat muziek sterke invloed kan hebben op alle neurale structuren die betrokken zijn bij stemmingen en emoties. Muziek is een uitstekend middel om in te zetten bij opvoeding, onderwijs, coaching en therapeutische behandelingen.

Inhoud

Deelnemers krijgen evidence based inzichten aangereikt over de representatie van muziek in het brein. De effecten van verschillende soorten muziek worden besproken en beluisterd. De toepassingsmogelijkheden worden aangegeven. Ook wordt aangegeven in welke fase bepaalde muzikale middelen het meeste effect sorteren. Daarnaast wordt duidelijk wat de relatie is van muziek met geur, kleur, licht en tastzin.

Methodiek

Met behulp van audiovisuele middelen krijgen de deelnemers kennis en inzicht aangereikt die zij in de praktijk kunnen toepassen. Er wordt brein-basiskennis aangereikt om muziek evidence based in te zetten bij opvoeding, onderwijs, coaching en de therapeutische praktijk. Verschillende muzieksoorten worden behandeld en in structuur gebracht voor beroepsmatige toepassing.

Doelgroep

Allen die beroepsmatig betrokken zijn bij opvoeding, onderwijs, coaching en therapeutische behandelingen. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgevers

Anjo Dimmers heeft meer dan 20 jaar onderwijservaring op verschillende niveaus en in diverse functies. Zij heeft zich gespecialiseerd in NLP (neurolinguïstisch programmeren) op Masterniveau.
Erik van Landewijk heeft meer dan 20 jaar onderwijservaring op verschillende niveaus en in diverse functies. Hij is Master Executive Neuroscience.
Zij hebben sinds 2008 een bedrijf voor training, coaching en consultancy: Van Landewijk-TCC.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op dinsdag 13 februari 2018, van 09.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt via de website: https://agenda.vormingscentrumguislain.be

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvings-gegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs
Standaard: 150 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)
VVKP-leden:130 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur (onkostennota) per post verzonden worden. Deze factuur (onkostennota) dient binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.org
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.org

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.org