20171108-01-folder-Stuurman of coach

Geplaatst op door

Stuurman of coach: hoe je mandaat als leidinggevende versterken?

Inhoud van de vorming

Situering

Leidinggevenden (in het middenkader) komen vaak uit de basis, van collega’s worden ze verantwoordelijke. Hun plaats in het team en hun rol ten opzichte van de (ex-)collega’s wordt dan ook anders. Vaak komen ze terecht in een tussenpositie tussen de directie en de basis. Hun mandaat opnemen en versterken blijft dan een opdracht. Redenen genoeg om eens stil te staan bij de uitdagingen die deze positie met zich meebrengt.

Inhoud

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Mandaat als een balans tussen mens- en resultaatgericht werken
 • Leidinggeven als een balans tussen attitude en competentie
 • Ben je een leider met stijl? Voor- en nadelen van verschillende leiderschapsstijlen
 • Valkuilen voor een leidinggevende
 • Stuurman of coach: hoe als leidinggevende omgaan met je vroegere collega’s?
 • Dichtbij of veraf: hoe houd je de juiste afstand ten opzichte van je collega’s?

Methodiek

We werken met een afwisseling van:

 • korte theoretische uiteenzettingen
 • ervaringsoefeningen en intervisie
 • gebruik van observatieschema’s
 • een actieplan dat men kan toepassen in de concrete werksituatie

Naast de aangegeven thema’s is er ook ruimte voor de praktijkvragen van de deelnemers.

Doelgroep

Leidinggevenden (hoofdverpleegkundigen, hoofdopvoeders, zorgcoördinatoren, middenkaders, …) uit de social-profitsector: (geestelijke) gezondheidszorg, het welzijnswerk, de ouderenzorg, de orthopedagogische sector, het maatschappelijk werk.
Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Paul Fivez is klinisch psycholoog en freelance psychotherapeut en trainer. Hij was als psycholoog werkzaam aan de Universiteit Antwerpen, in een Algemeen Ziekenhuis, in een CGG en in een privépraktijk. Verder is hij 25 jaar actief in vorming, opleiding en coaching in organisaties in de non-profitsector, onder meer als freelance educatief medewerker van Vormingscentrum Guislain.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op woensdagen 8 november, 22 november en 6 december 2017 van 09.30 u. tot 16.30 u. in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt via de website: www.vormingscentrumguislain.be/kalender.

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van ons ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Derden (niet-Broeders van Liefde): 390 euro per persoon

VVKP-leden: 350 euro per persoon

Medewerkers Broeders van Liefde:
(Max. 2 deelnemers per voorziening aan onderstaand tarief – via credits)

 • Sector Verzorgingsinstellingen: 42 euro per persoon
 • Sector Welzijn: 42 euro per persoon
 • Sector Buitengewoon Onderwijs: 60 euro per persoon
 • Sector Onderwijs: 60 euro per persoon

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur (onkostennota) per post verzonden worden. Deze factuur (onkostennota) dient binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

Bij annulering van de inschrijving, vanuit een instelling van de Broeders van Liefde, minder dan 3 werkdagen voor aanvang van de vorming is eveneens de totale deelnameprijs verschuldigd. Bijkomend wordt een forfaitair bedrag van 25 euro per dagdeel (3 uur) aangerekend.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye            | Stafmedewerker  |  09 216 35 77  |  ingo.verheye@fracarita.org
Vanessa Scheir        | Stafmedewerker  |  09 216 35 89  |  vanessa.scheir@fracarita.org

Marc Keuleneer        | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.org