20171103-01-folder-Sociaal-emotionele ontwikkeling

Geplaatst op door

Sociaal-emotionele ontwikkeling en de impact of klas- en/of leefgroep

Inhoud van de vorming

Situering

Zowel in klassen als in leefgroepen worden bij kinderen met een handicap (of ook zonder handicap) meer en meer sociaal-emotionele problemen ervaren. Deze vragen, naast de specifieke deskundigheid van de leerkracht en/of opvoeder bijkomende vaardigheden van de basismedewerkers. Zowel inzicht krijgen in welke problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling verbonden kunnen zijn met gedrag dat opgemerkt wordt in klas of leefgroep, alsook het aanleren van specifieke vaardigheden om hiermee om te gaan, blijken dan vaak nodig.

Inhoud

Vanuit kennis van de normale sociaal-emotionele ontwikkeling wordt aangegeven op welke wijze een verstoring van de ontwikkeling tot gedrags- en emotionele problemen kan leiden. Daarbij wordt getracht vanuit het model van sociaal-emotionele ontwikkeling van Anton Došen handvaten aan te reiken voor een succesvolle benadering.

In deze vorming komen volgende zaken aan bod:

  • Belangrijke elementen uit de normale sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Specifieke elementen betreffende verstoringen in de sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Concrete vertaling van deze stoornissen naar klasgedrag of gedrag in de leefgroep
  • Elementen van belang bij de aanpak
  • Mogelijke concretisering van aanpak

Methodiek

Bovenstaande aspecten zullen aan bod komen in een workshop. In het eerste deel wordt de theoretische achtergrond geschetst. In het tweede deel wordt in kleine groepjes gezocht naar mogelijke concretisering van aanpak aan de hand van gevalsstudies. Bedoeling is binnen de beperkte tijd zoveel mogelijk inspirerende ideeën op te doen om mee aan de slag te gaan in de eigen praktijk.

Doelgroep

Leerkrachten en opvoeders bij kinderen en jongeren met een (rand)normale begaafdheid of licht mentale handicap. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Sven Volckerijck werkt als orthopedagoog in OC Sint-Jozef te Gent bij de doelgroep kinderen en jongeren met autismespectrumstoornissen. Vanuit zijn ervaring in de gehandicaptenzorg, de bijzondere jeugdzorg en het buitengewoon onderwijs is hij vertrouwd met het begeleiden van kinderen die naast leerproblemen, een mentale handicap, een motorisch (meervoudige) handicap of problematische opvoedingssituaties, bijkomende sociaal-emotionele problemen (zoals meer in het bijzonder hechtingsstoornissen) vertoonden. Hij is klinisch – en ontwikkelingspsycholoog van opleiding.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op vrijdag 3 november 2017 van 09.30 u. tot 16.30 u. in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 8.30 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt via de website: www.vormingscentrumguislain.be/kalender.

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van ons ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Derden (niet-Broeders van Liefde): 150 euro per persoon

VVKP-leden: 130 euro per persoon

Medewerkers Broeders van Liefde:
(Max. 2 deelnemers per voorziening aan onderstaand tarief – via credits)

  • Sector Verzorgingsinstellingen: 14 euro per persoon
  • Sector Welzijn: 14 euro per persoon
  • Sector Buitengewoon Onderwijs: 20 euro per persoon
  • Sector Onderwijs: 20 euro per persoon

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur (onkostennota) per post verzonden worden. Deze factuur (onkostennota) dient binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

Bij annulering van de inschrijving, vanuit een instelling van de Broeders van Liefde, minder dan 3 werkdagen voor aanvang van de vorming is eveneens de totale deelnameprijs verschuldigd. Bijkomend wordt een forfaitair bedrag van 25 euro per dagdeel (3 uur) aangerekend.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye            | Stafmedewerker  |  09 216 35 77  |  ingo.verheye@fracarita.org
Vanessa Scheir        | Stafmedewerker  |  09 216 35 89  |  vanessa.scheir@fracarita.org

Marc Keuleneer        | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.org