20171103-01-folder-Psychopathologie

Geplaatst op door

Psychopathologie: iedereen pervers doch niet pervert?

Inhoud van de vorming

Situering

Perversie is maar al te vaak en al te lang een containerbegrip geweest dat te pas en te onpas gebruikt werd om afwijkend seksueel gedrag te benoemen. Hierbij dacht men dan vooral aan vieze oude mannen of aan vrouwen met een seksueel trauma in hun voorgeschiedenis. De klinisch-seksuologische realiteit leert ons echter dat wij zeer vaak patiënten ontmoeten die helemaal geen vieze oude mannen zijn of dergelijke, doch zeer vaak doorsnee stabiel ogende burgers met een beroep, vrienden, een gezin etc. Toch vertonen zij symptomen van seksuele perversie en lijden zij hier ook vaak onder. Sommigen vinden hun weg zelf naar de hulpverlening, anderen worden verwezen door hun behandelende arts of worden de weg getoond door Dame Justitia. Aangezien het meestal gaat om “gewone” mensen, van wie men dergelijk gedrag niet kon merken of voorspellen, aangezien het gaat om mensen die functioneren in onderwijs, hulpverlening en alle andere beroepsgroepen, is het relevant om ons een beeld te kunnen vormen van de ontstaansfactoren en de hulpmogelijkheden van dit fenomeen, wat daarenboven niet enkel en alleen (meer) te reduceren valt tot de meest gekende voorbeelden zoals pedofilie, exhibitionisme, voyeurisme etc. doch meer en meer “nieuwe” varianten oplevert zoals cyberperversies.

Inhoud 

 • Geschiedenis van perversie tot parafilie
 • Cultuurfilosofische reflecties over seksuele perversies
 • Klinisch-seksuologische (DSM-V) diagnostiek inzake perversies
 • Ontwikkelingsdynamieken van constructieve versus perverse psychoseksuele aspecten
 • Daderprofielen, persoonlijkheidsstructuren, agressie en sublimatie

 

Methodiek

 • Powerpoint om slides te vertonen ex cathedra
 • Discussie en vraagstelling
 • Casuïstiek

Doelgroep

Voor alle geïnteresseerden, medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg, juridische en gerechtelijke wereld, onderwijs, medische beroepen, therapeuten.

Lesgever

Dr. Koen Baeten is Master in de familiale en seksuologische wetenschappen, Doctor in de wijsbegeerte en moraalwetenschappen, seksuoloog, psychoanalyticus en relatietherapeut (erkend door BSP en VVS). Daarnaast is hij zelfstandig therapeut en docent aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op vrijdag 03 november 2017 van 13.30 u. tot 16.30 u. in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.
Het onthaal begint om 13.00 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt via de website: www.vormingscentrumguislain.be/kalender.

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van ons ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Derden (niet-Broeders van Liefde): 75 euro per persoon

VVKP-leden: 65 euro per persoon

Medewerkers Broeders van Liefde:
(Max. 2 deelnemers per voorziening aan onderstaand tarief – via credits)

 • Sector Verzorgingsinstellingen: gratis
 • Sector Welzijn: gratis
 • Sector Buitengewoon Onderwijs: 12 euro per persoon
 • Sector Onderwijs: 12 euro per persoon

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur (onkostennota) per post verzonden worden. Deze factuur (onkostennota) dient binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

Bij annulering van de inschrijving, vanuit een instelling van de Broeders van Liefde, minder dan 3 werkdagen voor aanvang van de vorming is eveneens de totale deelnameprijs verschuldigd. Bijkomend wordt een forfaitair bedrag van 25 euro per dagdeel (3 uur) aangerekend.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye            | Stafmedewerker  |  09 216 35 77  |  ingo.verheye@fracarita.org
Vanessa Scheir        | Stafmedewerker  |  09 216 35 89  |  vanessa.scheir@fracarita.org

Marc Keuleneer        | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.org