20171024-02-folder-Basismodule krachtgerichte gesprekken

Geplaatst op door

Basismodule krachtgerichte gesprekken

Inhoud van de vorming

Situering
‘Krachtgerichte gesprekken’ verwijst naar een gespreksmodel dat cliënten sterk ‘empowert’. Het is gebaseerd op de oplossingsgerichte en narratieve gespreksmodellen. Het geeft handvatten om een sterke focus te ontwikkelen op krachten (kwaliteiten, vaardigheden, levenskennis, waarden, enthousiasme, interesses, …). Een hedendaagse, herstelgerichte zorg vraagt dat hulpverleners oog (leren) hebben voor krachten bij cliënten, ook wanneer er sprake is van uitgesproken moeilijkheden en/of beperkingen. Hoe doe je dat concreet? Wat pik je op? Wat laat je links liggen? Welke vragen stel je? Hoe bevestig je de ander? … Je hebt concrete gespreksleidraden en -vaardigheden nodig

.

Inhoud

  • Je ontwikkelt je vaardigheden om cliënten op verhaal te laten komen over de impact van moeilijk-heden op hun leven terwijl ze tegelijkertijd beschermd worden tegen een te sterk wakker worden van ervaringen van machteloosheid en tegen negatieve conclusies over zichzelf; je leert je cliënten op een rijke manier (terug) voeling te helpen krijgen met belangrijke doelen, intenties, waarden, dromen, hoop, ethische voorkeuren, levensovertuigingen, engagement, … zodat ook een ervaring van richting, van motivatie en van ‘iemand-zijn’ mogelijk wordt.
  • Je ontwikkelt ook een grotere gevoeligheid voor (sporen van) ‘sprankelende ervaringen’: d.w.z. voor ervaringen / initiatieven / acties / intenties / perspectieven / ontvankelijkheid / … die gelinkt kunnen worden met vaardigheden, knowhow, inzicht en mooie identiteitsaspecten van de persoon. Je leert die op te pikken en er vragen over te stellen die bijdragen tot een (groter) aan-voelen bij de cliënt van de waarde ervan: het belang ervan, de relevantie voor het heden en de toekomst, maar soms ook de verrassend rijke en dierbare (sociaal-relationele) geschiedenis ervan.
  • Je leert uitzonderingen op problemen op te merken en die zo te exploreren dat belangrijke vaardigheden en inzichten scherp in het vizier komen. Daardoor worden ze ook gemakkelijker inzetbaar en kunnen de cliënt (en anderen) er verder op bouwen.
  • Je leert een aantal manieren om dingen uit de gesprekken en observaties terug te geven aan cliënten (en ook anderen en collega’s) zodat alternatieve, fijne identiteitsconclusies ondersteund worden. Zo wordt het meer en meer mogelijk voor cliënten om stappen te zetten die passen bij deze identiteits-conclusies.

Doelgroep

De basismodule staat open voor elke hulpverlener die mensen in de cliëntpositie begeleidt en kracht-gerichte gespreksvaardigheden (verder) wil ontwikkelen (psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werker, opvoeder, psycholoog, psychiater, …). Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Johan Van de Putte is psycholoog en gepassioneerd psychotherapeut. Hij heeft opleiding gevolgd in verschillende psychotherapeutische benaderingen (cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, hypnotherapie, systeemtherapie, mindfulness, EMDR, narratieve therapie). Op dit moment legt hij zich toe op de Integrale Rehabilitatiebenadering (SRH). Hij heeft een loopbaan van meer dan 20 jaar in de psychiatrie achter de rug, waar hij gewerkt heeft met mensen die met allerlei moeilijk-heden worstelden (verslaving, psychotische verschijnselen, trauma, angst, depressie, borderline problemen, …). De voorbije 10 jaar is hij steeds meer opleiding gaan geven in psychotherapeutische benaderingen: cognitieve en gedragstherapie (aan KU Leuven en UGent) en vooral oplossingsgerichte en narratieve therapie. In dit laatste model heeft hij het `International Post Graduate Diploma in Narrative Approaches to Therapy and Community Work´ behaald aan het Dulwich Centre in Adelaide (Australië).

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op dinsdagen 24 oktober, 14 november, 28 november en 12 december 2017, telkens van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen
Inschrijven gebeurt via de website: www.vormingscentrumguislain.be/kalender.

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van ons ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijden en infomap inbegrepen)

Derden (niet-Broeders van Liefde): 500 euro per persoon

VVKP-leden: 460 euro per persoon

Medewerkers Broeders van Liefde: 380 euro per persoon
(credits zijn niet van toepassing voor deze vorming)

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur (onkostennota) per post verzonden worden. Deze factuur (onkostennota) dient binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye            | Stafmedewerker  |  09 216 35 77  |  ingo.verheye@fracarita.org
Vanessa Scheir        | Stafmedewerker  |  09 216 35 89  |  vanessa.scheir@fracarita.org

Marc Keuleneer        | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.org