20171024-01-folder-Inleiding in de psychopathologie

Geplaatst op door

Inleiding in de psychopathologie

Inhoud van de vorming

Situering

Iedereen wordt al eens geconfronteerd met onbegrijpelijk gedrag van psychiatrische patiënten. Vaak zijn zij die geen psychiatrische opleiding genoten hebben hier het meest getuige van of komen zij op een heel andere manier met hen in contact. Zonder de achtergrond van de patiënten te kennen, is het niet altijd gemakkelijk op een goede manier met hen in communicatie te treden. Onzekerheid, medelijden, maar ook angst en onbegrip staan dit soms in de weg.

Deze vorming wil een deel van die barrières mee helpen wegnemen door enerzijds een stuk algemene theorie mee te geven, maar anderzijds ook voldoende tijd vrij te maken voor praktische voorbeelden die het omgaan met psychiatrische patiënten in het dagelijkse leven moeten vereenvoudigen.

Inhoud

Vaak voorkomende psychopathologieën worden door middel van voorbeelden weergegeven. De aandacht zal voornamelijk gericht worden op angst- en stemmingsproblemen, persoonlijkheidsproblematiek en psychotische stoornissen.

In tweede instantie wordt de achterliggende theorie getoetst aan de concrete praktijk.  Uiteindelijk komen we tot een aantal tips en begeleidingsvaardigheden.

Methodiek

Afwisselende (interactieve) ex cathedra-presentatie met tijd en ruimte voor praktijkvoorbeelden uit het werkveld van de deelnemers.

Doelgroep

Niet-psychiatrisch geschoolde (basis)medewerkers uit (geestelijke) gezondheids- en thuiszorg.

Lesgever

Roos Crabbe is psycholoog in PC Zoete Nood Gods te Lede. Ze is gespecialiseerd in  psychogeriatrie en chronisch complexe psychiatrische problematiek.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op dinsdag 24 oktober 2017 van 09.30 u. tot 16.30 u. in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.
Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt via de website: www.vormingscentrumguislain.be/kalender.

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van ons ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Derden (niet-Broeders van Liefde): 150 euro per persoon

VVKP-leden: 130 euro per persoon

Medewerkers Broeders van Liefde:
(Max. 2 deelnemers per voorziening aan onderstaand tarief – via credits)

  • Sector Verzorgingsinstellingen: 14 euro per persoon
  • Sector Welzijn: 14 euro per persoon
  • Sector Buitengewoon Onderwijs: 20 euro per persoon
  • Sector Onderwijs: 20 euro per persoon

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur (onkostennota) per post verzonden worden. Deze factuur (onkostennota) dient binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

Bij annulering van de inschrijving, vanuit een instelling van de Broeders van Liefde, minder dan 3 werkdagen voor aanvang van de vorming is eveneens de totale deelnameprijs verschuldigd. Bijkomend wordt een forfaitair bedrag van 25 euro per dagdeel (3 uur) aangerekend.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye            | Stafmedewerker  |  09 216 35 77  |  ingo.verheye@fracarita.org
Vanessa Scheir        | Stafmedewerker  |  09 216 35 89  |  vanessa.scheir@fracarita.org

Marc Keuleneer        | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.org