20171019-01-folder-Islamitische visies op psychische stoornissen

Geplaatst op door
odisee-logo-campushogerinstituutgezinswetenschappen

Islamitische visies op mensen met psychische stoornissen

Inhoud van de vorming

Situering

Deze bijscholing wordt georganiseerd in samenwerking met het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) dat een ruime ervaring heeft op vlak van onderzoek en vormingen over islamitische visies op gezinsrelaties en –ondersteuning. Doel is om de kennis over en de hulpverlening aan moslims en moslimgezinnen in Vlaanderen te verbeteren.

Inhoud

Tijdens deze namiddag leren we hoe men vanuit islam kijkt naar psychische aandoeningen en de behandeling van mensen die te kampen hebben met een psychische aandoening. We bespreken hoe moslimgezinnen in ons land omgaan met deze problematiek en we bekijken of en in welke mate deze beleving verschilt van andere gezinnen. We maken kennis met ‘islamic counseling’ en we zien of en hoe deze benadering nuttig kan zijn voor de psychiatrische praktijk in Vlaanderen. Het voornaamste doel van de namiddag is evenwel dat we leren van elkaars praktijk en dat we goede voorbeelden uitwisselen van een passende begeleiding van moslims en moslimgezinnen in Vlaanderen, want die komt wellicht alle patiënten en hun familie ten goede.

Methodiek

Lezing, geïllustreerd met casussen en good practices, met ruime mogelijkheid tot vragen stellen.

Doelgroep

Voor medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg: psychiaters, verpleegkundigen maar ook diensthoofden, die actief willen nadenken over een gepaste hulpverlening aan personen en gezinnen met een moslimachtergrond, al dan niet uit migratie.

Lesgevers

Sofian El Bouazati is verbonden als docent aan de opleiding Toegepaste Psychologie van de Thomas More hogeschool. Hij werkt daarnaast als systeemtherapeut binnen zijn praktijk Mijn Balans, waar hij voornamelijk gezinnen en individuen met een moslimachtergrond begeleidt. In 2014 volgde hij een opleiding Islamic Counselling te Londen (Stephen Maynard & Associates) en sindsdien probeert hij om in zijn praktijk dat kader te hanteren (in combinatie met een systemische visie). Hij is dan ook de eerste Islamic Counsellor in Vlaanderen die vanuit zijn therapeutische rol de nadruk legt op spirituele/religieuze dimensies.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op donderdag 19 oktober 2017 van 13.30 u. tot 16.30 u. in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.
Het onthaal begint om 13 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt via de website: www.vormingscentrumguislain.be/kalender.

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van ons ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie en infomap inbegrepen)

Derden (niet-Broeders van Liefde): 35 euro per persoon

Medewerkers Broeders van Liefde/medewerkers Odisee: 30 euro per persoon
(Broeders van Liefde: credits zijn niet van toepassing voor deze studiedag)

Studenten : 15 euro per persoon

Betalingswijze

Betaling enkel via overschrijving.

Nadat wij uw online inschrijving persoonlijk bevestigd hebben via mail, dient u het deelname-bedrag te storten op volgend rekeningnummer:

  • BE60 4453 5536 0170 (KREDBEBB)
  • Van Vormingscentrum Guislain vzw
  • met als gestructureerde mededeling +++070/3705/52917+++

Onkostennota / factuur is enkel mogelijk op aanvraag via mail aan vc.inschrijvingen@fracarita.org

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

Bij annulering van de inschrijving, vanuit een instelling van de Broeders van Liefde, minder dan 3 werkdagen voor aanvang van de vorming is eveneens de totale deelnameprijs verschuldigd. Bijkomend wordt een forfaitair bedrag van 25 euro per dagdeel (3 uur) aangerekend.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye            | Stafmedewerker  |  09 216 35 77  |  ingo.verheye@fracarita.org
Vanessa Scheir        | Stafmedewerker  |  09 216 35 89  |  vanessa.scheir@fracarita.org

Marc Keuleneer        | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.org