20171017-01-Folder-Beweging in gezinnen en hun context

Geplaatst op door

Beweging in gezinnen en hun context

Inhoud van de vorming

Situering

Onderzoek laat zien dat wat in het begeleidingswerk vooral werkt, de hulpverleningsrelatie zelf is. Theoretische kennis en methodieken hebben een kleine impact in het proces. Vandaar is het belangrijk over tools te beschikken voor hoe men met deze hulpverleningsrelatie zelf aan de slag kan gaan, hoe men deze kan inzetten om het begeleidingsproces te faciliteren en beweging op gang te brengen. Hierin speelt de persoon van de hulpverlener zelf een belangrijke rol: hoe kan hij zichzelf hier inzetten zodat de hulpverleningsrelatie zelf een hefboom naar heling toe wordt?

Inhoud

In het contact tussen hulpverlener en cliënt is er een wederzijdse beïnvloeding. Het verschijnen van de cliënt aan de hulpverlener heeft een bepaald effect op de hulpverlener die de hulpverleningsrelatie kleurt. Tijdens deze dag verkennen we de mogelijke verschillende effecten en op welke wijze deze in de hulpverleningsrelatie kunnen ingezet worden en dit op een voor de cliënt (h)erkennende manier. We doen dit op een rechtstreekse en een onrechtstreekse manier. Bedoeling is te leren om de effecten – positief of negatief – op een constructieve wijze in te zetten zodat het contact met de cliënt/gezinnen en hun context open kan blijven en er een positieve beweging bij de cliënt/gezinnen en hun context  op gang komt.

Methodiek

Naast een korte theoretische en methodische introductie gaan de deelnemers proefondervindelijk aan de slag. We duiken met zijn allen onder in een soort laboratorium. Er wordt geoefend aan de hand van casussen uit de eigen praktijk. De vorming gebeurt op een interactieve manier. Er wordt dan ook van de deelnemers een actieve deelname verwacht.

Doelgroep

Hulpverleners: mensen die heel concreet bezig zijn met het begeleiden van andere mensen, zowel als counselor als psychotherapeut. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Ief Barbier is docent en opleidingscoördinator Counselor in de Gezins- en Contextbegeleiding op Balans/VSPW Gent. Van daaruit geeft hij tevens maatwerkvorming en supervisie binnen organisaties. Daarnaast heeft hij als psychotherapeut een zelfstandige praktijk. Hij is auteur van diverse artikels en mede-auteur van de boeken over Meervoudig Gekwetsten. Hij is medewerker van Balans VZW.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op dinsdag 17 oktober 2017, van 09.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.
Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen
Inschrijven gebeurt via de website: www.vormingscentrumguislain.be/kalender.

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van ons ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Derden (niet-Broeders van Liefde): 150 euro per persoon

VVKP-leden: 130 euro per persoon

Medewerkers Broeders van Liefde:
(Max. 2 deelnemers per voorziening aan onderstaand tarief – via credits)

  • Sector Verzorgingsinstellingen: 14 euro per persoon
  • Sector Welzijn: 14 euro per persoon
  • Sector Buitengewoon Onderwijs: 20 euro per persoon
  • Sector Onderwijs: 20 euro per persoon

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur (onkostennota) per post verzonden worden. Deze factuur (onkostennota) dient binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

Bij annulering van de inschrijving, vanuit een instelling van de Broeders van Liefde, minder dan 3 werkdagen voor aanvang van de vorming is eveneens de totale deelnameprijs verschuldigd. Bijkomend wordt een forfaitair bedrag van 25 euro per dagdeel (3 uur) aangerekend.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye            | Stafmedewerker  |  09 216 35 77  |  ingo.verheye@fracarita.org
Vanessa Scheir        | Stafmedewerker  |  09 216 35 89  |  vanessa.scheir@fracarita.org

Marc Keuleneer        | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.org