20171005-01-folder-Omgaan met kinderen en jongeren uit (vecht)scheidingssituaties

Geplaatst op door

odisee-logo-campushogerinstituutgezinswetenschappen

Omgaan met kinderen en jongeren uit (vecht)scheidingssituaties

Inhoud van de vorming

Situering

In samenwerking met Vormingscentrum Guislain Gent en Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Een kenniscentrum over en voor gezinnen van Odisee).

Steeds meer kinderen leven met gescheiden ouders. Onderzoek toont aan dat de grootste groep kinderen, ongeveer 75 %, na een periode van aanpassing (2 à 3 jaar) zijn veerkracht terugvindt. Dit betekent echter ook dat 25 % ook lang nadien nog worstelt met de moeilijkheden die de (vecht)scheiding met zich meebrengt. Beide groepen kinderen kunnen onze steun gebruiken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat niet de scheiding op zich, maar wel de conflicten tussen de ouders en het gevoel te moeten ‘kiezen’ tussen papa en mama hun ontwikkeling hypothekeert. De praktijk leert dat de dynamiek van een vechtscheiding zo sterk is dat het voor de omgeving erg moeilijk is om niet meegezogen te worden in de strijd. Ouders vechten voor hun gelijk en verwachten dat men daar volledig in meegaat, in het ‘belang’ van hun kind. Voor scholen en voorzieningen is het niet evident om nog te kunnen blijven focussen op hun kerntaak en het kind gepast te ondersteunen. Kinderen geven aan dat leerkrachten, opvoeders voor hen een belangrijke hulpbron kunnen zijn.

Inhoud

Er wordt gesitueerd wat de analyse van de chatgesprekken van kinderen en jongeren met de hulplijn ‘Awel’ ons leert. Deze kinderen en jongeren vertellen aan de medewerkers van Awel over hun zorgen, hun noden, hun teleurstellingen, en ook over wat hen sterk maakt en helpt. We kunnen hier als betrokken buitenstaander uit leren. Wat hebben zij van ons nodig ?

Er worden concrete suggesties aangereikt hoe we als school en voorziening een hulpbron kunnen zijn voor kinderen in vechtscheidingssituaties. Wat helpt ons om uit de strijd tussen de ouders te blijven? Hoe kunnen we ons blijven focussen op onze kerntaak in het strijdtoneel van de vechtscheiding?

Methodiek

Lezing aan de hand van een PowerPointpresentatie en hand-outs. Vraagstelling door toehoorders.

Doelgroep

Voor leerkrachten, opvoeders en medewerkers uit de onderwijs- of zorgsector en andere geïnteresseerden.

Lesgever

Claire Wiewauters is als onderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen en doceert aan de opleiding Gezinswetenschappen van de Hogeschool Odisee. Zij is auteur van het boek ‘Een week mama, een week papa? wat kinderen bij een scheiding ècht nodig hebben’ (Lannoo 2014). Haar expertise en onderzoek situeert zich in de situatie van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties: het inzetten op veerkracht en vergroten van actorschap. Momenteel onderzoekt ze de methodiek van het werken met de Tree of Life bij kinderen en jongeren op de vlucht.

Isa Deschuyteneer is Gezinswetenschapper en integratief (gezins)psychotherapeut in Centrum Zon-Maan. Veelal werkt zij met kinderen en ouders die verstrikt zitten in een hoog conflict, vechtscheiding. Het contextuele gedachtegoed is steeds aanwezig. Zij is ook docent en supervisor aan het AIFP (Vivess). Daarnaast is zij ook lid van de werkgroep hoog-conflictueuze scheiding, een groep van praktijkwerkers die preventieve acties uitwerkt in het kader van (vecht)scheiding. Isa is co-auteur (2 hoofdstukken) in het boek ‘Thuis in twee gezinnen’ (Lannoo 2012).

Locatie en datum

Deze studienamiddag vindt plaats op donderdag 5 oktober 2017, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 13 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen
Inschrijvingen gebeuren via de website:   www.vormingscentrumguislain.be/kalender.

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van ons ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie en infomap inbegrepen)

Derden (niet-Broeders van Liefde): 35 euro per persoon

Medewerkers Broeders van Liefde/medewerkers Odisee: 30 euro per persoon
(Credits zijn niet van toepassing voor deze studienamiddag.)

Studenten: 15 euro per persoon
(Studentenkaart voor te leggen bij aanmelding op de studiedag.)

Betalingswijze

Betaling enkel via overschrijving.

Nadat wij uw online inschrijving persoonlijk bevestigd hebben via mail, dient u het deelnamebedrag te storten op volgend rekeningnummer:

  • BE60 4453 5536 0170 (KREDBEBB)
  • van Vormingscentrum Guislain vzw
  • met als gestructureerde mededeling +++070/3705/52816+++.

Onkostennota / factuur is enkel mogelijk op aanvraag via mail aan vc.inschrijvingen@fracarita.org

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de studienamiddag is de totale deelnameprijs verschuldigd.
De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye            | Stafmedewerker  |  09 216 35 77  |  ingo.verheye@fracarita.org
Vanessa Scheir        | Stafmedewerker  |  09 216 35 89  |  vanessa.scheir@fracarita.org

Marc Keuleneer        | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.org