20171004-01-folder-Begeleiden van moslimgezinnen bij het levenseinde

Geplaatst op door
odisee-logo-campushogerinstituutgezinswetenschappen

Begeleiden van moslimgezinnen bij het levenseinde

Inhoud van de vorming

Situering

Deze bijscholing wordt georganiseerd in samenwerking met het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) dat een ruime ervaring heeft op vlak van onderzoek en vormingen over islamitische visies op gezinsrelaties en –ondersteuning. Doel is om de kennis over en de hulpverlening aan moslims en moslimgezinnen in Vlaanderen te verbeteren.

Inhoud

Gezondheidszorg en welzijnswerk krijgen in toenemende mate te maken met zorgvragen van moslims, ook bij de begeleiding van het levenseinde. Hoe kijkt men vanuit islam naar terminaal ziek zijn, hoe denkt men over de dood en wat zijn de voorschriften voor een passend afscheid van de overledene? Hoe kunnen we de uitingen van rouw van moslims begrijpen? Wat wordt van een hulpverlener verwacht bij het (nakende) overlijden van een moslim, thuis of in een verzorgingsinstelling? Hoe kunnen we de drempel naar palliatieve zorgen voor deze gezinnen verlagen? Wat zegt islam over palliatieve sedatie of euthanasie?

Methodiek

Lezing, geïllustreerd met casussen en good practices, met ruime mogelijkheid tot vragen stellen.

Doelgroep

Deze bijscholing richt zich tot medewerkers in de ouderenzorg, in rust- en verzorgingstehuizen en in de thuiszorg, en wil met concrete en praktische tips bijdragen tot een passende en respectvolle begeleiding van moslims bij het levenseinde.

Lesgevers

Naziha Maher is islamologe en werkt als projectcoördinator diversiteit bij Kom Op Tegen Kanker. Vanuit Kom Op Tegen Kanker is ze aangesteld als supervisor bij MOPA, Moslims en Palliatieve Ondersteuning.

Locatie en datum

Pas op !
Aanpassing startuur – de vorming start om 13.30 u i.p.v. 09.30

Deze vorming vindt plaats op woensdag 4 oktober 2017 van 13.30 u. tot 16.30 u. in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.
Het onthaal begint om 13 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt via de website: www.vormingscentrumguislain.be/kalender.

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van ons ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie en infomap inbegrepen)

Derden (niet-Broeders van Liefde): 35 euro per persoon

Medewerkers Broeders van Liefde/medewerkers Odisee: 30 euro per persoon
(Broeders van Liefde: credits zijn niet van toepassing voor deze studienamiddag)

Studenten : 15 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen)

Betalingswijze

Betaling enkel via overschrijving.
Nadat wij uw online inschrijving persoonlijk bevestigd hebben via mail, dient u het deelname-bedrag te storten op volgend rekeningnummer:

  • BE60 4453 5536 0170(KREDBEBB)
  • van Guislain vzw
  • met als gestructureerde mededeling +++070/3705/52715+++

Onkostennota / factuur is enkel mogelijk op aanvraag via mail aan vc.inschrijvingen@fracarita.org

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye            | Stafmedewerker  |  09 216 35 77  |  ingo.verheye@fracarita.org
Vanessa Scheir        | Stafmedewerker  |  09 216 35 89  |  vanessa.scheir@fracarita.org

Marc Keuleneer        | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.org