20171003-03-Folder-Werken-met-de-methodiek-van-de-duplo-poppen

Geplaatst op door

Werken met de methodiek van de duplo-poppen.

Inhoud van de vorming

Situering

Via duplo-poppen kan men in een hulpverleningsrelatie de gesproken taal, gevoelens, onderlinge relaties in beeld brengen. Het is een methodiek die intussen in diverse hulpverleningsettings wordt gebruikt als “taal erbij” en die op een andere manier inzicht heeft in situaties.

Inhoud

In deze vorming kunnen hulpverleners/therapeuten leren werken met de methodiek van de duplo-poppen. Het is een methodiek om onder andere familiesystemen, relaties en/of interne worstelingen in beeld te brengen. Mensen krijgen via poppen op een andere manier inzicht in zichzelf, hun relaties, netwerk, familiebanden. De lasten en krachten van ouders en kinderen kunnen in beeld worden gebracht. Het is een methodiek die men zowel kan gebruiken als intervisie-instrument in een team, als in het rechtstreeks werken met mensen. Men leert in deze vorming hoe men de poppen kan gebruiken in zijn/haar werksetting.

Methodiek

De vorming bestaat uit een beperkt theoretisch gedeelte en veel praktijkgerichte oefeningen. Al doende leert men zich de taal van de duplo-poppen eigen te maken en er samen met mensen mee aan de slag te gaan. Er wordt verwacht dat er tussendoor wordt geoefend en we gaan met de ingebrachte casussen aan de slag.

Doelgroep

Hulpverleners/therapeuten die vertrouwd zijn met het contextuele of systemische kader, met jongvolwassenen, ouders of koppels werken.
Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

De deelnemers dienen zelf een set duplopoppen/playmobilpoppen te voorzien en een set gevoelspoppen en -schijven. Te bestellen bij de beschutte werkplaats in Tordale, mailto:houtatelier@tordale.be; 36 euro incl. verzendingskosten (2017)

Lesgevers

Petra Danneels is maatschappelijk werker en contextueel therapeute. Ze heeft naast ervaring in de bijzondere jeugdzorg ook ervaring als coördinator van een thuisbegeleidingsdienst binnen het VAPH en werkt nu als vormingsmedewerker in MFC Sint-Gregorius. Daarnaast heeft ze een zelfstandige praktijk waar ze volwassenen begeleid en van waaruit ze vormingen geeft.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op dinsdag 3 oktober van 9u30 tot 16u30 en dinsdagen 17 oktober, 14 november en 5 december 2017, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.
Het onthaal begint op 3 oktober om 9 u
(de overige dinsdagen start de vorming op 13u30).

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt via de website: www.vormingscentrumguislain.be/kalender.

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van ons ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Derden (niet-Broeders van Liefde): 300 euro per persoon

VVKP-leden: 260 euro per persoon

Medewerkers Broeders van Liefde50 euro per persoon

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur (onkostennota) per post verzonden worden. Deze factuur (onkostennota) dient binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.org
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.org

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.org