20170919-02-Folder-Inleiding-duplo-poppen

Geplaatst op door

Inleiding in het werken met Duplo-poppen

Inhoud van de vorming

Situering

Via duplo-poppen kan men in een hulpverleningsrelatie de gesproken taal, gevoelens en soms onuitgesproken taal in beeld brengen. Het is een methodiek die intussen in verschillende hulpverleningscontexten wordt gebruikt als ‘een taal erbij’.

Inhoud

In deze workshop kunnen hulpverleners kennismaken met de methodiek van de duplo-poppen. Het is een methodiek om onder andere familiesystemen, relaties en/of interne worstelingen in beeld te brengen. Mensen krijgen via de poppen op een andere manier inzicht in zichzelf, hun relaties en familiebanden. De lasten en de krachten van ouders en kinderen kunnen in beeld worden gebracht. Het is een methodiek die je zowel kunt gebruiken als intervisie-instrument op een team, als in het rechtstreeks werken met mensen.

Methodiek

Je krijgt een beknopt theoretisch kader en er wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden getoond wat je met de duplo-poppen in beeld kunt brengen in een gezin, op intervisie, …
Er is de mogelijkheid om zelf casussen in te brengen die we dan samen in beeld brengen.

Doelgroep

Deze vorming richt zich tot hulpverleners die willen kennismaken met de methodiek van de duplo-poppen en zicht willen krijgen op de mogelijkheden/beperkingen van deze methodiek. Je leert niet werken met de duplo-poppen, maar je krijgt een overzicht van wat mogelijk is met ‘deze taal erbij’. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Petra Danneels is maatschappelijk werker en contextueel therapeute. Ze heeft naast ervaring in de bijzondere jeugdzorg ook ervaring als coördinator van een thuisbegeleidingsdienst binnen het VAPH en werkt nu als vormingsmedewerker in MFC Sint-Gregorius. Daarnaast heeft ze een zelfstandige praktijk waar ze volwassenen begeleid en van waaruit ze vormingen geeft.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op dinsdag 19 september 2017 van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 13 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen
Inschrijven gebeurt via de website: www.vormingscentrumguislain.be/kalender.

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van ons ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie en infomap inbegrepen)

Derden (niet-Broeders van Liefde): 75 euro per persoon

VVKP-leden: 65 euro per persoon

Medewerkers Broeders van Liefde:
(Max. 2 deelnemers aan onderstaand tarief – via credits)

  • Sector Verzorgingsinstellingen: gratis
  • Sector Welzijn: gratis
  • Sector Buitengewoon Onderwijs: 12 euro
  • Sector Onderwijs: 12 euro

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur (onkostennota) per post verzonden worden. Deze factuur (onkostennota) dient binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

Bij annulering van de inschrijving, vanuit een instelling van de Broeders van Liefde, minder dan 3 werkdagen voor aanvang van de vorming is eveneens de totale deelnameprijs verschuldigd. Bijkomend wordt een forfaitair bedrag van 25 euro per dagdeel (3 uur) aangerekend.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye            | Stafmedewerker  |  09 216 35 77  |  ingo.verheye@fracarita.org
Vanessa Scheir        | Stafmedewerker  |  09 216 35 89  |  vanessa.scheir@fracarita.org

Marc Keuleneer        | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.org