20170919-01-folder-Hij begint weer!

Geplaatst op door

Hij begint weer!

Inhoud van de vorming

Situering

Gedrags- en psychiatrische stoornissen komen significant meer voor bij personen met een verstandelijke beperking. Het is voor begeleiders binnen het VAPH of de GGZ dikwijls een moeilijke zoektocht  in het omgaan met deze problemen. Automutilatie, agressie, ‘fugue gedrag’, … symptomen die dikwijls moeilijk te hanteren zijn en vragen naar meer kader.

De laatste periode zien we 2 tendensen die met bovenstaand thema samenhangen en die binnen de media ook nogal wat aandacht krijgen. Enerzijds het toepassen van ‘vrijheidsbeperkende  maatregelen’ en anderzijds ‘de jongeren’.

Inhoud

Hulpverleners kunnen kennismaken met de meest voorkomende gedrags- en psychiatrische stoornissen bij personen met een verstandelijke beperking. Dit bij de doelgroep volwassenen. We zullen dieper ingaan op het ontstaan en handvatten tot handelen meegeven. In het tweede deel zullen we extra aandacht besteden aan de problematiek bij jongeren in de transitieleeftijd (16 tot 25 jaar) met een verstandelijke beperking en aan de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen.

Methodiek

Er wordt een algemeen kader geschetst en aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt interactie gestimuleerd.

Doelgroep

De vorming richt zich naar medewerkers binnen het VAPH en de geestelijke gezondheidszorg die in hun werk te maken krijgen met psychiatrische stoornissen of gedragsproblemen. De vorming richt zich in hoofdzaak naar basiswerkers. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Willem De Muer werkt sinds 2000 in zorgeenheid ‘De Knoop’, een observatie en behandeleenheid voor personen met een licht tot matig verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- en psychiatrische stoornissen, binnen PC Sint-Amedeus te Mortsel. Hij studeerde voor orthopedagoog en heeft eerst 10 jaar als orthopedagoog gewerkt en werkt de laatste 5 jaar als coördinator.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op dinsdag 19 september 2017, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 13 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen
Inschrijven gebeurt via de website: www.vormingscentrumguislain.be/kalender.

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van ons ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Derden (niet-Broeders van Liefde): 75 euro per persoon

VVKP-leden: 65 euro per persoon

Medewerkers Broeders van Liefde:
(Max. 2 deelnemers per voorziening aan onderstaand tarief – via credits)

  • Sector Verzorgingsinstellingen: gratis
  • Sector Welzijn: gratis
  • Sector Buitengewoon Onderwijs: 12 euro per persoon
  • Sector Onderwijs: 12 euro per persoon

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur (onkostennota) per post verzonden worden. Deze factuur (onkostennota) dient binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

Bij annulering van de inschrijving, vanuit een instelling van de Broeders van Liefde, minder dan 3 werkdagen voor aanvang van de vorming is eveneens de totale deelnameprijs verschuldigd. Bijkomend wordt een forfaitair bedrag van 25 euro per dagdeel (3 uur) aangerekend.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye            | Stafmedewerker  |  09 216 35 77  |  ingo.verheye@fracarita.org
Vanessa Scheir        | Stafmedewerker  |  09 216 35 89  |  vanessa.scheir@fracarita.org

Marc Keuleneer        | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.org